Kontakt

Kurser,rådgivning,kommentarer mm. skriv til ait-info@ruc.dk

Call til Læring og Medier (LOM) nr 14,2015:Robotter

I dette nummer af LOM sætter vi fokus på,hvordan robotter og robotteknologi indgår og kan indgå i velfærds- og læringssammenhænge. Robotter er en særlig materialitet,som har potentialer og som skaber fascination,bekymring og endog frygt. Vi inviterer her til en bred debat,hvor bidrag,der dækker forskellige aspekter af læring og interaktion med […]

Skriv artikeloplæg til Læring og Medier (LOM) nr. 13,2015:Kvalitet i IKT-støttede læringsmiljøer &learning analytics

LOM-temanummer:Kvalitet i IKT-støttede læringsmiljøer og learning analytics Redaktører:Tom Nyvang og Uwe Wollin Dette nummer af LOM sætter fokus på kvalitet i den ikt-støttede undervisning og på anvendelsen af learning analytics på universiteter og UCer. Med de nyeste reformer indenfor uddannelsesområdet,herunder den seneste reform af folkeskolen,er der kommet mere fokus på,hvad […]

Tidsskriftet Læring og Medier (LOM) –nyt temanummer om ”Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser” udkommet.

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/lom/issue/current

Temanummeret indeholder artikler,der på hver deres måde berører området digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser. Du kan blandt andet læse om Studenterorienteret færdighedstræning,formative og summative bedømmelsesformer indenfor færdighedstræning samt træning af kliniske færdigheder under klinikophold.

Bryan Alexander fortæller om mulighederne i “Digital Scholarship”

I denne korte video giver Bryan Alexander en illustration af de nye muligheder inden for forskningssamarbejde og gradvis udgivelse i nye og konventionelle medier:Bryan Alexander:A Digital Scholarship Scenario (EDUCAUSE Review) | EDUCAUSE.edu.

Kurser i ophavsret i 2013

UBVA affolder i 2013 en række gratis kurser om ophavsret:

Standardkurser i ophavsret,opdelt i grundkurser og udvidede kurser,som kan tages hver for sig,er rettet mod undervisere,forskere,tillidsrepræsentanter,bibliotekarer m.fl. Kurserne kommer blandt andet ind på:

Hvad indebærer ophavsretten? Hvem har ophavsretten til værker skabt af ansatte ophavsmænd,dem eller arbejdsgiverne? Ophavsrettigheder […]

Desktop videokonference

På RUC er der flere muligheder for at arrangere desktopvideokonference. Alle ansatte har gennem connect.forskningsnettet.dk mulighed for at mulighed for at benytte Adobe Connect til videokonference og samarbejde. Sessionerne kan endda optages til senere brug. Desktop videokonference bliver også mulig i tilknytning til RUC’s nye Lync-kommunikationssystem.

Billedet viser et redaktionsmøde i tidsskriftet Læring og Medier,[…]

Akademisk IT får ny adresse

pr. 5. juli er Akademisk IT sammen med resten af PAES flyttet til Bygning 30. AIT holder nu til i rum 30 C 2 –12. Det er på første sal i den længe af bygningen,som er nærmest “Kvadratroden”.

Det er fortsat lettest at kontakte AIT pr mail på:ait-info (at) ruc.dk. Der kommer […]