Kontakt

Kurser,rådgivning,kommentarer mm. skriv til ait-info@ruc.dk

Akademisk informationssøgning

DTU og KU har i fællesskab udviklet en MOOC om akademisk informationssøgning. I omtalen hedder det:“This course will introduce you to the basic elements of academic information seeking –we will explore the search process from defining a strategy to evaluating and documenting your search results. ”

Fri tilmelding på:https://www.coursera.org/learn/academicinfoseek

[…]

Online-kursus i didaktisk design

Det 3. internationale “Learning Design Challenge:Move-It-Online”afholdes i tidsrummet 30.10 til 1.12 som online-seminarer kombineret med hjemmeopgaver. Du kan tilmelde dig på:http://www.coursesites.com/s/_LDC .

Kurset ledes af Diana Laurillard fra The London Knowledge Lab,Institute of Education,og har til formål:”understanding the impact of taking teaching and learning activities online. We will […]

Videoer om gruppedannelse og gruppeeksamen

HumBach har produceret et par gode videoer om:

Gruppedannelse,se:http://youtu.be/hhQ8kl4K_So

Gruppeeksamen,se:http://youtu.be/NHK8LLKRy9Y

MOOC om BlendKit –værktøjer til at udvikle Blended Learning

University of Central Florida udbyder sammen med Educause 21.4-26.5 et MOOC-kursus i brugen af værktøjet BlendKit,som er et værktøj til at udvikle blended learning.

Kurset vil gennemgå dels væsentlige problemstillinger ved blended learning,dels levere trin-for-trin vejledning i,hvordan man fremstiller materialer til blended learning undervisning.

 

For kursusbeskrivelse og tilmelding,se:https://www.canvas.net/courses/becoming-a-blended-learning-designer

[…]

Om at læse og annotere digitale afleveringer

Digitale afleveringer er et vilkår,alle bedømmere skal lære at leve med. Men skal man fortsætte med at skrive opgaver ud på papir,eller skal man tage springet ud i at arbejde med filer? Denne video fortæller lidt om et forsøg på at udvikle en ny praksis.

 

Referencer på tweets

Der findes nu en standard for litteraturhenvisninger til tweet-beskeder. For beskrivelse,se:http://www.edtechmagazine.com/higher/article/2014/02/how-cite-tweets-academic-paper. For en reference-generator,se:http://tweet2cite.com/

Kurser i skyen

StartToMOOC er en wiki og en artikelserie om,hvordan undervisere selv kan tilrettelægge og afvikle Massive Open Online Courses (MOOC). Selv om man ikke lige planlægger et MOOC-fremstød,kan materialet give inspiration til,hvordan man promovere uddannelser eller på dialogisk vis formidle forskning.

Wiki:http://starttomooc.wikispaces.com/

Artikel i Learning solutions Magazine:http://www.learningsolutionsmag.com/articles/886/?utm_campaign=lsmag&utm_medium=some&utm_source=linkedin&goback=.gde_110953_member_107164264

[…]

Håndbøger i mobil-læring

Advanced Distributed Learning Initiative (ADL) har udgivet og ajourfører løbende en Mobile Learning Handbook med masser af praktisk information om,hvordan man griber nye,mobile undervisningsformer an.

Indholdsfortegnelse:

Basics –What mobile learning (or mLearning) means,its capabilities and use opportunities,potential benefits and common concerns. Planning –List of choices to consider for appropriate […]

COeD-spillet i ny udgave

23.8 holdt ENSPAC personaleseminar på Søminestationen om fremtidens uddannelser. AIT deltog om eftermiddagen som organisator af et gruppearbejde med udgangspunkt i en nyudviklet udgave af COeD-spillet.

COeD-spillet er udviklet på Aalborg Universitet som et værktøj til didaktisk design. På RUC har det flere gange været anvendt på adjunktpædagogikum som et værktøj til at udvikle IT-støttet […]