Kontakt

Kurser,rådgivning,kommentarer mm. skriv til ait-info@ruc.dk

Circles of innovation

Circles of Innovation er et arkiv over kreative anvendelser af IT i undervisningen på bl.a. videregående uddannelser. Den er ordnet tematisk og viser en mængde eksempler,som let kan omsættes i egen praksis. Webstedet udbydes af Valencia Collega,FL.

Se:http://circlesofinnovation.valenciacollege.edu/

Projektarbejde og akademisk IT-skoling

Artiklen,forfattet af Simon Heilesen,IMH,og Søren Davidsen,RUb,redegør for en kortlægning i 2015 af de studerendes brug af IT-værktøjer i forbindelse med projektarbejde på Roskilde Universitet. På grundlag af en spørgeskemaundersøgelse samt interviews med 12 studerende forklares anvendelsen af IT-værktøjer i projektarbejdets forskellige faser. Som ramme for undersøgelsen diskuteres begrebet ”akademisk digital […]

Digital eksamen

Eksamenssystemet Digital Eksamen,eksamen.ruc.dk,udrulles på RUC i løbet af 2016,og det gamle system Onlineeksamen lukkes ned i begyndelsen af 2017. Vejledninger til Digital Eksamen er nu tilgængelige på et nyt eksamens-websted,http://www.ruc.dk/digitaleksamen/. Materialet for bedømmere består dels af huskeark,dvs. korte,illustrerede trin-for-trin vejledninger til systemets funktioner,dels af en række korte videoer,[…]

Akademisk informationssøgning

DTU og KU har i fællesskab udviklet en MOOC om akademisk informationssøgning. I omtalen hedder det:“This course will introduce you to the basic elements of academic information seeking –we will explore the search process from defining a strategy to evaluating and documenting your search results. ”

Fri tilmelding på:https://www.coursera.org/learn/academicinfoseek

[…]

Hvordan anvender studerende faktisk IT i projekt- og gruppearbejde?

I forlængelse af arbejdet på antologien om RUC’s pædagogik,“The Roskilde Model”har Akademisk IT sammen med Roskilde Universitetsbibliotek gennemført en undersøgelse af,hvordan de studerende faktisk anvender IT i projektarbejdet. De foreløbige resultater blev præsenteret d. 19. november på en workshop på konferencen NUAS15 (http://nuas15.au.dk/). Efter et kort oplæg,som er tilgængeligt på Slideshare,[…]

RUC har nu sin egen videoportal –video.ruc.dk

Roskilde Universitet har mange års tradition for at bruge video i undervisning og forskningsformidling. En lang række af de videoer,som allerede nu kan ses på video.ruc.dk,stammer fra indscannede videobånd tilbage fra midten af 1970’erne. Gå på opdagelse i gamle klip fra årsfester,TV arkivoptagelser mm. Se forskeres interessante oplæg fra konferencer afholdt på […]

Udgivelser fra VIOL-projektet

VIOL-projektet (Velfærdsteknologi,Innovation,Omsorg og Læring),som 2013-15 er gennemført i et samarbejde mellem RUC og UC Sjælland er nu afsluttet,og det samlede materiale af udgivelser,rapporter og ressourcer er tilgængeligt på http://ucsj.dk/forskning/projekter/viol/. Vi forventer,at MOOC-forsøgsplatformen moocz.dk i fremtiden vil kunne anvendes af RUC til udadvendte aktiviteter.

photomeditations –og nye e-bogsformater

”Photomediations:An Open Book”,http://photomediationsopenbook.net,udspringer af EU-projektet Europeana Space og viser på forskellig vis,hvad man kan på nettet med e-bøger og billeder inden for emnerne ‘open access’,‘open scholarship’ og ‘open education’. Bogen trækker på Creative Commons billeder fra forskellige dtabaser og kombinerer dem med tekster,som også kan genbruges og deles […]

Horizon Report 2015

Årets Horizon Report er netop udkommet,se:http://cdn.nmc.org/media/2015-nmc-horizon-report-HE-EN.pdf

Online-kursus i didaktisk design

Det 3. internationale “Learning Design Challenge:Move-It-Online”afholdes i tidsrummet 30.10 til 1.12 som online-seminarer kombineret med hjemmeopgaver. Du kan tilmelde dig på:http://www.coursesites.com/s/_LDC .

Kurset ledes af Diana Laurillard fra The London Knowledge Lab,Institute of Education,og har til formål:”understanding the impact of taking teaching and learning activities online. We will […]