Kontakt

Kurser,rådgivning,kommentarer mm. skriv til ait-info@ruc.dk

Circles of innovation

Circles of Innovation er et arkiv over kreative anvendelser af IT i undervisningen på bl.a. videregående uddannelser. Den er ordnet tematisk og viser en mængde eksempler,som let kan omsættes i egen praksis. Webstedet udbydes af Valencia Collega,FL.

Se:http://circlesofinnovation.valenciacollege.edu/

Sikker deling af data

DEiC tilbyder universitetesansatte sikker opbevaring og deling af data på https://data.deic.dk/. Her har du mulighed for at lagre forskningsdata,som du af sikkerhedsmæssige grunde ikke har lov til at opbevare og dele i “skyen”(fx. Dropbox,Evernote).

Akademisk informationssøgning

DTU og KU har i fællesskab udviklet en MOOC om akademisk informationssøgning. I omtalen hedder det:“This course will introduce you to the basic elements of academic information seeking –we will explore the search process from defining a strategy to evaluating and documenting your search results. ”

Fri tilmelding på:https://www.coursera.org/learn/academicinfoseek

[…]

photomeditations –og nye e-bogsformater

”Photomediations:An Open Book”,http://photomediationsopenbook.net,udspringer af EU-projektet Europeana Space og viser på forskellig vis,hvad man kan på nettet med e-bøger og billeder inden for emnerne ‘open access’,‘open scholarship’ og ‘open education’. Bogen trækker på Creative Commons billeder fra forskellige dtabaser og kombinerer dem med tekster,som også kan genbruges og deles […]

Vejledninger til arbejde med digital eksamen

AIT har udgivet vejledninger i,hvordan man bruger onlineeksamen.ruc.dk,og hvordan man kan arbejde med opgaver på en iPad eller en Android-tablet. Se siden Introduktion til digital eksamen.

MOOC om BlendKit –værktøjer til at udvikle Blended Learning

University of Central Florida udbyder sammen med Educause 21.4-26.5 et MOOC-kursus i brugen af værktøjet BlendKit,som er et værktøj til at udvikle blended learning.

Kurset vil gennemgå dels væsentlige problemstillinger ved blended learning,dels levere trin-for-trin vejledning i,hvordan man fremstiller materialer til blended learning undervisning.

 

For kursusbeskrivelse og tilmelding,se:https://www.canvas.net/courses/becoming-a-blended-learning-designer

[…]

Add-on-funktioner til Google Drive dokumenter

Med en række tilføjelsesprogrammer er Google Drive blevet et endnu stærkere værktøj til kollaborativ skrivning.

Se præsentationsvideo:http://youtu.be/lZqX6ocwHWU

For en første gennemgang af add-ons,som er særligt relevante i en undervisnings- / studiesammenhæng,se:Devin Hess:A Quick Look at Google’s New Add-Ons for Documents

Om at læse og annotere digitale afleveringer

Digitale afleveringer er et vilkår,alle bedømmere skal lære at leve med. Men skal man fortsætte med at skrive opgaver ud på papir,eller skal man tage springet ud i at arbejde med filer? Denne video fortæller lidt om et forsøg på at udvikle en ny praksis.

 

Apps til læsning af studerendes digitale afleveringer

Hvis du ønsker at læse digitale afleveringer på PC eller tablet,er den simpleste og gratis mulighed at bruge Adobes PDF-reader,som fungerer både på pc og tablet og under flere forskellige styresystemer. Det er et enkelt program,hvor du kan skrive kommentarer,søge tekst og ombryde teksten.

Hvis du vil arbejde med skriftlige opgaver […]

RUC-videoproduktioner i foråret 2013

AIT tilbyder alle ansatte hjælp til at planlægge,optage og publicere video til formidling og undervisning. kontakt ait-info (at) ruc.dk for at lave en aftale.

Forelæsninger og præsentationer

Stephen Carney:Fredagsforelæsning:”Theorizing globalization in education policy research”. Søren Dupont:”Præsentation af UniPæd”. Søren Dupont:”RUC’s tidlige historie” Lars Hulgård:Tre præsentationsvideoer af indiske gæster hos […]