Kontakt

Kurser,rådgivning,kommentarer mm. skriv til ait-info@ruc.dk

Hvordan anvender studerende faktisk IT i projekt- og gruppearbejde?

I forlængelse af arbejdet på antologien om RUC’s pædagogik,“The Roskilde Model”har Akademisk IT sammen med Roskilde Universitetsbibliotek gennemført en undersøgelse af,hvordan de studerende faktisk anvender IT i projektarbejdet. De foreløbige resultater blev præsenteret d. 19. november på en workshop på konferencen NUAS15 (http://nuas15.au.dk/). Efter et kort oplæg,som er tilgængeligt på Slideshare,[…]

Online-kursus i didaktisk design

Det 3. internationale “Learning Design Challenge:Move-It-Online”afholdes i tidsrummet 30.10 til 1.12 som online-seminarer kombineret med hjemmeopgaver. Du kan tilmelde dig på:http://www.coursesites.com/s/_LDC .

Kurset ledes af Diana Laurillard fra The London Knowledge Lab,Institute of Education,og har til formål:”understanding the impact of taking teaching and learning activities online. We will […]

Masse(r af)undervisning

På DUN-konferencen 2014 i Svendborg,d. 5. maj,blev afholdt en workshop med 19 deltagere om MOOCs i regi af LUG-projektet (Læring Uden Grænser),bl.a. med præsentation af det nye koncept “smag på en universitetsuddannelse”. der skal hjælpe unge til et mere kvalificeret studievalg.

Oplægget til workshoppen var som følger:Massive Open Online Courses […]

MOOC om BlendKit –værktøjer til at udvikle Blended Learning

University of Central Florida udbyder sammen med Educause 21.4-26.5 et MOOC-kursus i brugen af værktøjet BlendKit,som er et værktøj til at udvikle blended learning.

Kurset vil gennemgå dels væsentlige problemstillinger ved blended learning,dels levere trin-for-trin vejledning i,hvordan man fremstiller materialer til blended learning undervisning.

 

For kursusbeskrivelse og tilmelding,se:https://www.canvas.net/courses/becoming-a-blended-learning-designer

[…]

Webcasts om plagiering

Plagiarism Education Week finder sted online 21.-25. april med en række webcasts. For registrering,se:http://turnitin.com/en_us/resources/plagiarism-education-week

Tre danske konferencer i efteråret

Dansk Magisterforening afholder 2. oktober kl. 10-15,Peter Bangs Vej 30,2000 Frederiksberg,en konference med titlen Forskning,undervisning og ophavsret. Deltagelse er gratis for DM-medlemmer. For tilmelding,se:http://www.dm.dk/Kurser-og-arrangementer/Find-kurser/13224002

Global Classroom og Videncenter for anvendt IKT afholder torsdag 24. oktober kl. 9:30-15:30 en konference på VUC Storstrøm i Nykøbing F. med titlen En opdagelsesrejse […]

Kvalitet i fleksibel høgre utdanning

Konferencen Kvalitet i fleksibel høgre utdanning fandt sted i Lillehammer,22-23. april,2013. Den indgår i en større norsk udredning af,hvordan man bedømmer og sikrer kvalitet i primært netbaserede eller netstøttede uddannelser. I slutningen af 2013 forventes udgivet en antologi om emnet,hvortil bl.a. Hanne Leth Andersen og Simon Heilesen fra RUC bidrager.

Indvielse af Videncenter for anvendt IKT

Kom til indvielse af Videncenter for anvendt IKT,torsdag den 4. april 2013 kl. 14.00-17.00,VUC Storstrøm · Næstved,Birkebjerg Allé 1

Tilmelding pr. email til Flemming Nielsen på fln@vucstor.dk senest d. 2. april 2013.

Videncenter for anvendt IKT arbejder for at gøre undervisning levende,interessant og udfordrende ved at benytte videokonference og nye tilrettelæggelsesformer […]

Teknologiunderstøttede læreprocesser –seminar på AU

Mandag den 11.3 kl. 12.00-15.00 Aarhus Universitet,Paludan-Müllers Vej 48,8200 Aarhus N Forskningsseminaret omhandler temaet teknologiunderstøttede læreprocesser,og vil præsentere nogle konkrete eksempler fra tre at centerets igangværende forskningsprojekter. Tilmelding til seminaret sker efter først til mølle-princippet på forskningsprogrammets blog,som du finder via nedenstående link:https://auws.au.dk/Teknologiunderstoettende_laereprocesseer OBS:Det er gratis at deltage,men […]

Indtryk fra Educause 2012

Educause-konferencen 2012 fandt sted 6-9 november i Denver,Colorado,med over 8.000 deltagere. Årets store emner var MOOC og analytics,men der var også mængder af nyheder og nyttige erfaringer. Du kan se video-optagelser fra Educause på http://www.educause.edu/annual-conference/agenda-and-program/public-webcasts. Og herunder kan du se nogle af de danske deltageres indtryk –i år var CBS,UC […]