Kontakt

Kurser,rådgivning,kommentarer mm. skriv til ait-info@ruc.dk

Kurser i ophavsret i 2013

UBVA affolder i 2013 en række gratis kurser om ophavsret:

Standardkurser i ophavsret,opdelt i grundkurser og udvidede kurser,som kan tages hver for sig,er rettet mod undervisere,forskere,tillidsrepræsentanter,bibliotekarer m.fl. Kurserne kommer blandt andet ind på:

Hvad indebærer ophavsretten? Hvem har ophavsretten til værker skabt af ansatte ophavsmænd,dem eller arbejdsgiverne? Ophavsrettigheder […]

UBVA symposium ”De ophavsretlige organisationer

Symposiet afholdes den 8. november 2012 i Københavns Universitets festsal,Frue Plads.

De ophavsretlige organisationer har en enorm betydning i samfundet i dag.

Hvor mange penge går der egentlig gennem organisationerne? Hvor godt synes ophavsmændene,at organisationerne arbejder for dem? Hvordan skal organisationerne håndtere det,når de kommer i EU’s søgelys? Og hvordan oplever brugerne […]

Kend dine forskningsværktøjer

Kursus for PhD-studerende d. 18. september:Kend dine forskningsværktøjer –ressourcer til understøttelse af PhD-processen

Kurset er rekvireret af CBIT,men der er rigeligt plads til,at også PhD-studerende fra PAES kan deltage. Vi laver et ‘forskudt’forløb,sådan at CBIT’erne får det rent kommunikationsfaglige fra morgenstuden,mens alle kan være med fra ca. 10.15 […]

Symposium om ophavsret

“Aalborg Universitetsbibliotek inviterer ansatte på biblioteker,forskere og andre i interesserede –i samarbejde med IPR Nord,Juridisk Institut –til at deltage i en spændende dag om forskningsbibliotekernes udfordringer med ophavsretten i forbindelse med bl.a. digital distribution,e-licenser,forskningsformidling og Open Access,samt f.eks. distribution af undervisningsmateriale i LMS-systemer som Moodle.”

Dato:25. oktober […]

Ny kursusoversigt fra AIT

Akademisk IT tilbyder både standardkurser og skræddersyede kurser til studienævn,faggrupper,forsker- og forskningsprojektgrupper,mv. Vores kurser er nu integreret i Unipæds kursuskatalog,se:Kurser for alle VIP på RUC.

For tiden tilbyder vi kurserne:

E-læring og IKT,Fortæl med levende billeder,IKT-roadshow,Kend dine forskningsværktøjer! – Ressourcer til understøttelse af PhD-processen,Lynkursus i Moodle,[…]

Kend dine forskningsværktøjer. Kursus 3. maj

AIT og Roskilde Universitetsbibliotek afholder 3. maj et kursus for PhD-studerende:“Kend dine forskningsværktøjer –ressourcer til understøttelse af PhD-processen”. Der er nogle få ledige pladser tilbage. Tilmelding til:Simon Heilesen (simonhei (at) ruc.dk). Foreløbigt program:

09:30 -10:15,Kommunikationsfaglig introduktion. Tonie Asp og Mikkel Hvidtfeldt Andersen,RUB

10:15-11.30,Alert services,referencehåndtering,curriculum- og forskningspræsentation,mm. […]

Når brugene har ordet

Brugerdreven udvikling af nye e‐læringskoncepter i uddannelser og virksomheder er emnet for den afsluttende konference for ELYK-projektet. ELYK har handlet om udvikling af nye digitalt understøttede uddannelses‐ undervisnings‐ og kompetenceudviklingsformer i erhvervsuddannelser og i små og mellem store virksomheder i Region Sjælland og Region Syddanmark. Konferencens målgruppe er alle med interesse for brugerdrevne udviklingsmetoder og […]

Gratis kurser i ophavsret

UBVA tilbyder i samarbejde med UNI•C et antal heldagskurser i ophavsret i 2012. Der er stadig ledige pladser på kurserne i København.

Grundkurser,24. august,12. oktober. Grundkurserne handler om:

Hvad kan beskyttes af ophavsretsloven? Hvad indebærer det at have ophavsret? Hvem har ophavsretten til værker skabt af ansatte ophavsmænd,de selv eller arbejdsgiverne? […]

Seminar med Marci Powell 6.1.12

Fredag 6. januar kl 10-12 afholdes der uformelt seminar på PAES med Marci Powell.

Mødested:P10,PAES,RUC.

Tilmelding til simonhei@ruc.dk senest 5. januar

Om Marci Powell

Marci Powell is Global Director for Higher Education and Corporate Training at Polycom and Chairman of the Board for the United States Distance Learning Association.

Powell has […]