Kontakt

Kurser,rådgivning,kommentarer mm. skriv til ait-info@ruc.dk

Circles of innovation

Circles of Innovation er et arkiv over kreative anvendelser af IT i undervisningen på bl.a. videregående uddannelser. Den er ordnet tematisk og viser en mængde eksempler,som let kan omsættes i egen praksis. Webstedet udbydes af Valencia Collega,FL.

Se:http://circlesofinnovation.valenciacollege.edu/

Sikker deling af data

DEiC tilbyder universitetesansatte sikker opbevaring og deling af data på https://data.deic.dk/. Her har du mulighed for at lagre forskningsdata,som du af sikkerhedsmæssige grunde ikke har lov til at opbevare og dele i “skyen”(fx. Dropbox,Evernote).

Akademisk informationssøgning

DTU og KU har i fællesskab udviklet en MOOC om akademisk informationssøgning. I omtalen hedder det:“This course will introduce you to the basic elements of academic information seeking –we will explore the search process from defining a strategy to evaluating and documenting your search results. ”

Fri tilmelding på:https://www.coursera.org/learn/academicinfoseek

[…]

Litteratur i Moodle

Litteratur,som uploades til Moodle i forbindelse med kurser,er omfattet af reglerne for ophavsret,ligesom der skal svares copydan-afgift af materialerne.

Reglerne om ophavsret er noget komplicerede. Du kan læse om dem på bibliotekets side Ophavsret –Hvad må jeg? Som tommelfingerregel er det altid at foretrække,at linke til materialer,der ligger frit […]

Vejledninger til arbejde med digital eksamen

AIT har udgivet vejledninger i,hvordan man bruger onlineeksamen.ruc.dk,og hvordan man kan arbejde med opgaver på en iPad eller en Android-tablet. Se siden Introduktion til digital eksamen.

Add-on-funktioner til Google Drive dokumenter

Med en række tilføjelsesprogrammer er Google Drive blevet et endnu stærkere værktøj til kollaborativ skrivning.

Se præsentationsvideo:http://youtu.be/lZqX6ocwHWU

For en første gennemgang af add-ons,som er særligt relevante i en undervisnings- / studiesammenhæng,se:Devin Hess:A Quick Look at Google’s New Add-Ons for Documents

Om at læse og annotere digitale afleveringer

Digitale afleveringer er et vilkår,alle bedømmere skal lære at leve med. Men skal man fortsætte med at skrive opgaver ud på papir,eller skal man tage springet ud i at arbejde med filer? Denne video fortæller lidt om et forsøg på at udvikle en ny praksis.

 

Referencer på tweets

Der findes nu en standard for litteraturhenvisninger til tweet-beskeder. For beskrivelse,se:http://www.edtechmagazine.com/higher/article/2014/02/how-cite-tweets-academic-paper. For en reference-generator,se:http://tweet2cite.com/

Apps til læsning af studerendes digitale afleveringer

Hvis du ønsker at læse digitale afleveringer på PC eller tablet,er den simpleste og gratis mulighed at bruge Adobes PDF-reader,som fungerer både på pc og tablet og under flere forskellige styresystemer. Det er et enkelt program,hvor du kan skrive kommentarer,søge tekst og ombryde teksten.

Hvis du vil arbejde med skriftlige opgaver […]

E-visitkort og vejlederpræsentationer

AIT tilbyder alle ansatte at få et “video-visitkort,hvor man kan fortælle om,hvem man er,og hvad man brænder for. Præsentationen kan kombineres med en præsentation af,hvad man lægger vægt på som vejleder. Eller vejlederpræsentationen kan udformes som en selvstændig video,som du kan se nedenfor. Henvend dig til ait-info[at]ruc.dk for at aftale […]