Kontakt

Kurser,rådgivning,kommentarer mm. skriv til ait-info@ruc.dk

Projektarbejde og akademisk IT-skoling

Artiklen,forfattet af Simon Heilesen,IMH,og Søren Davidsen,RUb,redegør for en kortlægning i 2015 af de studerendes brug af IT-værktøjer i forbindelse med projektarbejde på Roskilde Universitet. På grundlag af en spørgeskemaundersøgelse samt interviews med 12 studerende forklares anvendelsen af IT-værktøjer i projektarbejdets forskellige faser. Som ramme for undersøgelsen diskuteres begrebet ”akademisk digital […]

Digital eksamen

Eksamenssystemet Digital Eksamen,eksamen.ruc.dk,udrulles på RUC i løbet af 2016,og det gamle system Onlineeksamen lukkes ned i begyndelsen af 2017. Vejledninger til Digital Eksamen er nu tilgængelige på et nyt eksamens-websted,http://www.ruc.dk/digitaleksamen/. Materialet for bedømmere består dels af huskeark,dvs. korte,illustrerede trin-for-trin vejledninger til systemets funktioner,dels af en række korte videoer,[…]

Horizon Report 2015

Årets Horizon Report er netop udkommet,se:http://cdn.nmc.org/media/2015-nmc-horizon-report-HE-EN.pdf

Videoer om gruppedannelse og gruppeeksamen

HumBach har produceret et par gode videoer om:

Gruppedannelse,se:http://youtu.be/hhQ8kl4K_So

Gruppeeksamen,se:http://youtu.be/NHK8LLKRy9Y

tidstro internet

Her i sommervarmen:Illustration af af store datamængder,der udveksles over internettet:The internet in real time.

Bryan Alexander fortæller om mulighederne i “Digital Scholarship”

I denne korte video giver Bryan Alexander en illustration af de nye muligheder inden for forskningssamarbejde og gradvis udgivelse i nye og konventionelle medier:Bryan Alexander:A Digital Scholarship Scenario (EDUCAUSE Review) | EDUCAUSE.edu.

To nye RUC-weblogs på ISG

ISG starter hen over sommeren to nye weblogs op:http://isg-research.ruc.dk/ og http://isg-stud.ruc.dk/.

Victoria Vest,som administerer de nye formidlingskanaler fortæller:“De to blogs er et forsøg på at komme væk fra nyhedsbreve og uendelige mails med forskellige tilbud til de studerende/ansatte. Den umiddelbare tanke er,at isg-research skal bruges som en forskningsblog. Det er et […]

Litteratur i Moodle

Litteratur,som uploades til Moodle i forbindelse med kurser,er omfattet af reglerne for ophavsret,ligesom der skal svares copydan-afgift af materialerne.

Reglerne om ophavsret er noget komplicerede. Du kan læse om dem på bibliotekets side Ophavsret –Hvad må jeg? Som tommelfingerregel er det altid at foretrække,at linke til materialer,der ligger frit […]

Vejledninger til arbejde med digital eksamen

AIT har udgivet vejledninger i,hvordan man bruger onlineeksamen.ruc.dk,og hvordan man kan arbejde med opgaver på en iPad eller en Android-tablet. Se siden Introduktion til digital eksamen.

Om at læse og annotere digitale afleveringer

Digitale afleveringer er et vilkår,alle bedømmere skal lære at leve med. Men skal man fortsætte med at skrive opgaver ud på papir,eller skal man tage springet ud i at arbejde med filer? Denne video fortæller lidt om et forsøg på at udvikle en ny praksis.