Kontakt

Kurser,rådgivning,kommentarer mm. skriv til ait-info@ruc.dk

Kvalitet i fleksibel højere uddannelse

Ny udgivelse om kvalitet i IKT-støttet undervisning:

Kvalitet i fleksibel høyere utdanning – nordiske perspektiver Yngve Nordkvelle,Trine Fossland &Grete Netteland (red.) Oslo:Akademika forlag,2013

Som e-bog kan antologien downloades fra:http://norgesuniversitetet.no/files/kvalitet_i_fleksibel_hoyere_utdanning.pdf

Indhold Kvalitet i IKT-støttet utdanning Yngve Nordkvelle,Trine Fossland og Grete Netteland

Kvalitetens beskaffenhed og den svage tænkning Petter Dahler-Larsen

Politikk,praksis […]

RUC-videoproduktioner i foråret 2013

AIT tilbyder alle ansatte hjælp til at planlægge,optage og publicere video til formidling og undervisning. kontakt ait-info (at) ruc.dk for at lave en aftale.

Forelæsninger og præsentationer

Stephen Carney:Fredagsforelæsning:”Theorizing globalization in education policy research”. Søren Dupont:”Præsentation af UniPæd”. Søren Dupont:”RUC’s tidlige historie” Lars Hulgård:Tre præsentationsvideoer af indiske gæster hos […]

E-visitkort og vejlederpræsentationer

AIT tilbyder alle ansatte at få et “video-visitkort,hvor man kan fortælle om,hvem man er,og hvad man brænder for. Præsentationen kan kombineres med en præsentation af,hvad man lægger vægt på som vejleder. Eller vejlederpræsentationen kan udformes som en selvstændig video,som du kan se nedenfor. Henvend dig til ait-info[at]ruc.dk for at aftale […]

Web-værktøjer og Blooms digitale taxonomi

Med enorme mængder af IT-værktøjer til rådighed er det svært at danne sig et enkelt overblik over,hvilke værktøjer,der egner sig til hvad. Phillippa Cleaves har gjort forsøget med en Prezi-præsentation,som tager udgangspunkt i Bloom’s digitale taxonomi.

Originalfil:http://prezi.com/gxgypkp67mka/blooms-digital-taxonomy-and-web-2-tools/

Kvalitet i fleksibel høgre utdanning

Konferencen Kvalitet i fleksibel høgre utdanning fandt sted i Lillehammer,22-23. april,2013. Den indgår i en større norsk udredning af,hvordan man bedømmer og sikrer kvalitet i primært netbaserede eller netstøttede uddannelser. I slutningen af 2013 forventes udgivet en antologi om emnet,hvortil bl.a. Hanne Leth Andersen og Simon Heilesen fra RUC bidrager.

E-læring og jura portalen i nyt regi

E-læring og Jura portalen,som vejleder om juridiske problemer i forskernes og undervisernes daglige arbejde,er genåbnet i ny og udvidet form. DEiC og UBVA driver i fællesskab portalen,som er tilgængelig på http://www.deic.dk/jura

Portalen kommer til at rumme afdelinger for forskning,undervisning og formidling,samt en brevkasse. Undervisningsdelen er tilgængelig nu,mens forskningsdelen kommer […]

Fremtidens bog?

E-bogslæsere,tablets,pc’er mobiltelefoner gør det muligt at distribuere tekster digitalt og at læse dem i papirløs form. Men selve det lineære bogformat bliver dybest set ikke anfægtet.

Multimedier og interaktivitet i e-bøger er et næste trin i udviklingen. Mike Matas’TED-talk om “A next-generation digital book”leverede et af de første eksempler (http://www.ted.com/talks/mike_matas.html). Siden […]

Horizon report 2013

2013-udgaven af Horizon report for Higher Education er netop udgivet:http://www.nmc.org/publications/2013-horizon-report-higher-ed. Som her-og-nu teknologier omtales MOOC og tablet computing;på kort sigt Gaming/ gamification og learning analytics;og på lidt længere sigt 3D-printing og wearable technology.

Indtryk fra Educause 2012

Educause-konferencen 2012 fandt sted 6-9 november i Denver,Colorado,med over 8.000 deltagere. Årets store emner var MOOC og analytics,men der var også mængder af nyheder og nyttige erfaringer. Du kan se video-optagelser fra Educause på http://www.educause.edu/annual-conference/agenda-and-program/public-webcasts. Og herunder kan du se nogle af de danske deltageres indtryk –i år var CBS,UC […]

Kurser i ophavsret i 2013

UBVA affolder i 2013 en række gratis kurser om ophavsret:

Standardkurser i ophavsret,opdelt i grundkurser og udvidede kurser,som kan tages hver for sig,er rettet mod undervisere,forskere,tillidsrepræsentanter,bibliotekarer m.fl. Kurserne kommer blandt andet ind på:

Hvad indebærer ophavsretten? Hvem har ophavsretten til værker skabt af ansatte ophavsmænd,dem eller arbejdsgiverne? Ophavsrettigheder […]