Kontakt

Kurser,rådgivning,kommentarer mm. skriv til ait-info@ruc.dk

Hvordan anvender studerende faktisk IT i projekt- og gruppearbejde?

I forlængelse af arbejdet på antologien om RUC’s pædagogik,“The Roskilde Model”har Akademisk IT sammen med Roskilde Universitetsbibliotek gennemført en undersøgelse af,hvordan de studerende faktisk anvender IT i projektarbejdet. De foreløbige resultater blev præsenteret d. 19. november på en workshop på konferencen NUAS15 (http://nuas15.au.dk/). Efter et kort oplæg,som er tilgængeligt på Slideshare,[…]

Lad de studerende producere podcasts

Der er gjort mange gode erfaringer med at lade studerende producere podcasts som led i forberedelse til undervisning eller fremlæggelse af projekter (1). De studerende tager derved medansvar for undervisningen,og de lærer effektivt ved selv at skulle tilrettelægge og formidle et stof.

Med MIT+K12-initiativet (startet dec. 2011) findes der nu et eksempel på en […]

IKT til at understøtte projektarbejde

Idéoplæg til gruppedannelse på Virksomhedsstudier om hvilke IT-værktøjer,der kan understøtte projektarbejde

It i projektarb

View more PowerPoint from simonhei