Kontakt

Kurser,rådgivning,kommentarer mm. skriv til ait-info@ruc.dk

Projektarbejde og akademisk IT-skoling

Artiklen,forfattet af Simon Heilesen,IMH,og Søren Davidsen,RUb,redegør for en kortlægning i 2015 af de studerendes brug af IT-værktøjer i forbindelse med projektarbejde på Roskilde Universitet. På grundlag af en spørgeskemaundersøgelse samt interviews med 12 studerende forklares anvendelsen af IT-værktøjer i projektarbejdets forskellige faser. Som ramme for undersøgelsen diskuteres begrebet ”akademisk digital […]

Udgivelser fra VIOL-projektet

VIOL-projektet (Velfærdsteknologi,Innovation,Omsorg og Læring),som 2013-15 er gennemført i et samarbejde mellem RUC og UC Sjælland er nu afsluttet,og det samlede materiale af udgivelser,rapporter og ressourcer er tilgængeligt på http://ucsj.dk/forskning/projekter/viol/. Vi forventer,at MOOC-forsøgsplatformen moocz.dk i fremtiden vil kunne anvendes af RUC til udadvendte aktiviteter.

Horizon Report 2015

Årets Horizon Report er netop udkommet,se:http://cdn.nmc.org/media/2015-nmc-horizon-report-HE-EN.pdf

Pew Research Center rapport om videregående uddannelser i år 2020

Pew Research Center’s Internet &American Life Project har udgivet en rapport om videregående uddannelser i år 2020:The future impact of the Internet on higher education. Rapporten baserer sig på et spørgeskema udsendt til 1021 internet-eksperter og relevante interessenter. Eksperterne har skullet forholde sig generelt til to scenarier,samt kommentere detaljerne i det scenarie,[…]

Lad de studerende producere podcasts

Der er gjort mange gode erfaringer med at lade studerende producere podcasts som led i forberedelse til undervisning eller fremlæggelse af projekter (1). De studerende tager derved medansvar for undervisningen,og de lærer effektivt ved selv at skulle tilrettelægge og formidle et stof.

Med MIT+K12-initiativet (startet dec. 2011) findes der nu et eksempel på en […]

Kurser i skyen

StartToMOOC er en wiki og en artikelserie om,hvordan undervisere selv kan tilrettelægge og afvikle Massive Open Online Courses (MOOC). Selv om man ikke lige planlægger et MOOC-fremstød,kan materialet give inspiration til,hvordan man promovere uddannelser eller på dialogisk vis formidle forskning.

Wiki:http://starttomooc.wikispaces.com/

Artikel i Learning solutions Magazine:http://www.learningsolutionsmag.com/articles/886/?utm_campaign=lsmag&utm_medium=some&utm_source=linkedin&goback=.gde_110953_member_107164264

[…]