Kontakt

Kurser,rådgivning,kommentarer mm. skriv til ait-info@ruc.dk

Tilbud til Ph.D.-studerende

I den kommende håndbog for Ph.D.-studerende præsenterer AIT sig som følger:

IT-værktøjer kan understøtte mange af de opgaver med undervisning,forskning og formidling,som udgør hverdagen på universitetet. Men hvordan vælger man de rigtige værktøjer? Og hvordan kommer man i gang med at bruge dem? Akademisk IT (AIT) kan hjælpe dig med begge dele. I det følgende kan du læse nogle eksempler på,hvad AIT tilbyder.

Formidling og forskning

  • Gør dig selv og din forskning synlig! Få lavet et video-visitkort (et podcast),hvor du på et par minutter fortæller kolleger,studerende og offentligheden om dit projekt og dine interesser. Få eventuelt også din egen weblog,hvor du løbende kan fortælle om dit forskningsprojekt. Brug sociale medier til at udbygge dit netværk.
  • Brug videokonference! Som RUC-ansat har du adgang til at benytte desktop-videokonference med Adobe Connect. Men der findes også andre værktøjer til nemt og gratis at holde møder med billede og lyd på tværs af geografiske afstande.
  • Få styr på dine kvalitative data! AIT rådgiver gerne om værktøjer til indsamling og systematisering af data i tekst-,video- og audio-format.

AIT samarbejder også med Roskilde Universitetsbibliotek og med IT-afdelingen om at udbrede kendskabet til fælles værktøjer til søgning og systematisering af litteratur og til indsamling og behandling af kvantitative data.

Undervisning

  • Brug Moodle kreativt! Moodle er RUC’s e-læringsplatform,og til alle STADS-registrerede kurser,er knyttet et ”Moodle-rum”. Her kan du anbringe undervisningsmaterialer,kommunikere med studerende,samt stille opgaver. Men Moodle er meget mere end et arkiv. Få tips til at bruge værktøjet på en engagerende måde.
  • Aktivér de studerende! Forelæsninger kan gøres interaktive med simple midler. De studerende kan sættes i gang med selv at producere undervisningsmidler fx med video eller screencasting (optagelser af computerskærmen) – og det lærer de noget af.
  • Lav selv smarte læringsobjekter! Du kan selv meget nemt producere små videoer eller screencasts,som du kan lægge i Moodle. Det kan fx være gennemgang af svært,teoretisk stof,eller det kan være optagelser af rollespil eller virkelige situationer,som kan bruges som afsæt for diskussioner. De større ting hjælper vi gerne med i Studie 44,som er et professionelt podcast-studie. AIT stiller studentermedhjælp til rådighed til at optagelser i studiet og til klargøring af dit podcast til offentliggørelse på RUCtube,som er RUC’s podcast-arkiv. Du skal blot bestille tid.

Comments are closed.