Kontakt

Kurser,rådgivning,kommentarer mm. skriv til ait-info@ruc.dk

Lad de studerende producere podcasts

Der er gjort mange gode erfaringer med at lade studerende producere podcasts som led i forberedelse til undervisning eller fremlæggelse af projekter (1). De studerende tager derved medansvar for undervisningen,og de lærer effektivt ved selv at skulle tilrettelægge og formidle et stof.

Med MIT+K12-initiativet (startet dec. 2011) findes der nu et eksempel på en massiv og systematisk anvendelse af studenterproducerede podcasts. Formålet med det amerikanske projekt er at levere læringsobjekter til skoleelever. Der er således et nært slægtskab til Khan Academy,som tidligere er beskrevet i denne blog.

Omsat til danske forhold kunne et lignende initiativ dels bidrage til at formidle universiteternes viden til offentligheden,dels kunne det være et interessant værktøj i undervisning og vejledning at lade studerende fremstille et formidingsprodukt over enten en del af pensum eller resultaterne af et projektarbejde.

Læs mere om MIT+K12 på:http://k12videos.mit.edu/

Note

(1) Simon Heilesen: Om erfaringer med podcasts i universiteternes undervisning,Læring og Medier 2,2009,s. 13 http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/lom/article/view/3909/3418

Comments are closed.