Kontakt

Kurser,rådgivning,kommentarer mm. skriv til ait-info@ruc.dk

Kurser i ophavsret i 2013

UBVA affolder i 2013 en række gratis kurser om ophavsret:

Standardkurser i ophavsret,opdelt i grundkurser og udvidede kurser,som kan tages hver for sig,er rettet mod  undervisere,forskere,tillidsrepræsentanter,bibliotekarer m.fl. Kurserne kommer blandt andet ind på:

 • Hvad indebærer ophavsretten?
 •  Hvem har ophavsretten til værker skabt af ansatte ophavsmænd,dem eller arbejdsgiverne?
 •  Ophavsrettigheder til databaser
 • Juridiske problemer forbundet med e-læring

Yderligere information og tilmelding:http://www.ubva.dk/Ophavsretskurser

Ophavsret for biblioteker er  primært henvendt til ansatte i bibliotekssektoren.

 • Må man kopiere materiale med henblik på udlån,og sende låneren en digital fil?
 • Må man bruge fotografier på en bibliotekshjemmeside eller en storskærm ved udlånet? Og hvad med musik og film?
 • Må bibliotekerne arkivere indhold fra internettet med henblik på udlån?
 •  Må biblioteker fremstille kopier af fx gamle eller skrøbelige bøger,og udlåne kopien i stedet for den rigtige bog?

Yderligere information og tilmelding: http://www.ubva.dk/Bibliotekskurser

Ophavsret for forfattere kan tages af akademikere,forfattere,oversættere og journalister. Hør blandt meget andet om:

 • Hvor går grænsen mellem inspiration og plagiat?
 • Hvad er en god forlagskontrakt?
 • Hvor meget plejer man at få i royalty?
 • Jeg vil gerne udgive min bog som e-bog. Er der noget særligt,jeg skal være opmærksom på?

Yderligere information og tilmelding: http://www.ubva.dk/Ophavsret-for-forfattere

Video og jura –om produktion og brug af video i undervisningen.
Brug af video i undervisning bliver mere og mere almindelig. Mange steder webcaster man undervisningen,indspiller undervisningsfilm eller får de studerende til det som led i eksamensprojekter. Men hvis alt skal foregå efter bogen,er der mange regler at holde styr på.

 • Hvilke rettigheder har de,der laver filmen,og hvordan sikrer de deres rettigheder?
 • Er retten til en undervisningsfilm hos den,der har lavet den,eller den undervisningsinstitution,han eller hun arbejder ved?
 • Hvilke rettigheder har de,der bliver filmet,ifølge ophavsrets- og persondataloven? Og hvordan skal deres samtykke se ud,hvis man vil være på den rigtige side af reglerne?
 • Hvilke rettigheder har de studerende,der medvirker på ens undervisningsfilm?

Yderligere information og tilmelding:http://www.ubva.dk/Video-og-jura

Jura,arkitektur og design henvender sig til arkitekter,designere m.fl. Vi behandler bl.a.:

 •  Hvornår er et værk krænket af et andet,der ikke er magen til? Hvor går grænsen mellem lovlig inspiration og ulovligt plagiat? Kan man beskytte den gode idé?
 • Må man bruge billeder af design i kollager uden at spørge designeren?
 • Hvilke dele af en arkitekttegning har beskyttelse,og hvilke dele har ikke?
 •  Hvilke rettigheder får bygherren til arkitektens arbejde?

Yderligere information og tilmelding:http://www.ubva.dk/Jura-arkitektur-og-design

Comments are closed.