Kontakt

Kurser,rådgivning,kommentarer mm. skriv til ait-info@ruc.dk

Teknologiunderstøttede læreprocesser –seminar på AU

Mandag den 11.3 kl. 12.00-15.00
Aarhus Universitet, Paludan-Müllers Vej 48,8200 Aarhus N
 
Forskningsseminaret omhandler temaet teknologiunderstøttede læreprocesser,og vil præsentere nogle konkrete eksempler fra tre at centerets igangværende forskningsprojekter.
 
Tilmelding til seminaret sker efter først til mølle-princippet på forskningsprogrammets blog,som du finder via nedenstående link:
OBS: Det er gratis at deltage,men der er deltagerbegrænsning på 70 personer. Tildmelding senest d. 4.3 (via ovenstående link).
 
Detaljeret program for seminaret kan læses på forskningsprogrammets blog,som du finder via nedenstående link:

Comments are closed.