Kontakt

Kurser,rådgivning,kommentarer mm. skriv til ait-info@ruc.dk

Indvielse af Videncenter for anvendt IKT

Kom til indvielse af Videncenter for anvendt IKT,torsdag den 4. april 2013 kl. 14.00-17.00,VUC Storstrøm · Næstved,Birkebjerg Allé 1

Tilmelding  pr. email til Flemming Nielsen på fln@vucstor.dk senest d. 2. april 2013.

Videncenter for anvendt IKT arbejder for at gøre undervisning levende,interessant og udfordrende ved at benytte videokonference og nye tilrettelæggelsesformer med levende billeder og lyd. Partnerne har tilsammen omfattende viden og know how,som de tilbyder til institutioner i Region Sjælland for at styrke anvendelse af moderne teknologi i undervisningen. Dette sker bl.a. gennem et  virtuelt mødeforum,hvor erfaringer og viden kan udvikles og udveksles,og hvor alle kan medvirke i workshops / kurser eller arrangementer.

Videncentret er et projekt under Region Sjællands Udviklingsstrategi 2012 –2015. Bag projektet står VUC Storstrøm Nykøbing F.,der kører projektet i et samarbejde med Lolland Kommune,Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster(CELF),Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ).

Comments are closed.