Kontakt

Kurser,rådgivning,kommentarer mm. skriv til ait-info@ruc.dk

Kollaboratorier på RUC

Universitets- og Bygningsstyrelsen har givet RUC et tilsagn på kr. 100.000 fra “forsøg- og udviklingsmidler”til at gennemføre et forsøg med Kollaboratorier.

Med kollaboratoriet skal det kendte,fleksible RUC-undervisningsrum udbygges på tre måder,så det bliver egnet til at facilitere de arbejdsprocesser,som bliver,og til dels allerede er,karakteristiske for informationssamfundet:

  • Erfaringerne fra arbejde med innovationslaboratorier og innovative miljøer i erhvervslivet skal inddrages i en universitetssammenhæng.
  • Kollaboratoriet skal udstyres med avanceret informations- og kommunikationsteknologi.
  • Der skal skabes en kobling mellem det fysiske rum og et virtuelt rum,der dels fungerer som en forlængelse af det fysiske rum og dels integrerer klasseværelset med nærmiljøet.

Med tilsagnet er RUC udpeget som det ene af to-tre foregangsuniversiteter,hvis erfaringer fra såvel planlægningsproces som brug af forsøgsopstilling skal gøres tilgængelig for UBST og andre universiteter.

Comments are closed.