Kontakt

Kurser,rådgivning,kommentarer mm. skriv til ait-info@ruc.dk

Masse(r af)undervisning

MOOC-workshop på DUN-konferencen

På DUN-konferencen 2014 i Svendborg,d. 5. maj,blev afholdt en workshop med 19 deltagere om MOOCs i regi af LUG-projektet (Læring Uden Grænser),bl.a. med præsentation af det nye koncept “smag på en universitetsuddannelse”. der skal hjælpe unge til et mere kvalificeret studievalg.

Oplægget til workshoppen var som følger:
Massive Open Online Courses (MOOCs) har inden for få år været udråbt henholdsvis til atvære en banebrydende fornyelse inden for uddannelsesverdenen og en klam forretningsfidus,som fastholder en dybt konventionel tilgang til undervisning. Sandhedenligger måske et sted midt imellem,nemlig at der er tale om en teknologi,som kan udnyttes på forskellige måder,de fleste velkendte inden for netbaseret undervisning. Men samtidigrepræsenterer MOOC-fænomenet en nyskabelse,når det angår rækkevidden,som netop er“massiv”. I princippet kan alle med adgang til internettet dygtiggøre sig ved at deltage i en MOOC.I forhold til konferencens tema om masseuniversitetets udfordringer rejser denne
tilsyneladende frie adgang til uddannelse spørgsmål om:
  • Dels forholdet mellem læreanstalter:Hvordan skal læreanstalter forholde sig til udbud af kurser fra eliteuniversiter eller blot konkurrerende institutioner? Kan/skal man godskrive MOOC-kurser? Hvordan sikres kvaliteten af det,som udbydes? Kan/bør læreanstalter overtage læringsobjekter og integrere dem i deres egne programmer? Hvad betyder det forde universitetsansattes arbejdsvilkår?
  • Dels forholdet mellem læreanstalter og et bredt publikum:Hvordan kan MOOC benyttes til efter- eller supplerende uddannelse,til faglig formidling,til folkeoplysning,til rekruttering afnye studerende?

Læring uden Grænser ( 2013-14) er støttet af den Europæiske Fond for Regionaludvikling og har til formål at udvikle og formidle ny viden om,hvordan digitale teknologier og nye koblinger i form af netværk- og institutionssamarbejde kan mindske grænser for læring – med udgangspunkt i Region Sjælland.

Comments are closed.