Kontakt

Kurser,rådgivning,kommentarer mm. skriv til ait-info@ruc.dk

Litteratur i Moodle

Litteratur,som uploades til Moodle i forbindelse med kurser,er omfattet af reglerne for ophavsret,ligesom der skal svares copydan-afgift af materialerne.

Reglerne om ophavsret er noget komplicerede. Du kan læse om dem på bibliotekets side Ophavsret –Hvad må jeg? Som tommelfingerregel er det altid at foretrække,at linke til materialer,der ligger frit tilgængelige på internettet,eller er tilgængelige gennem bibliotekets elektroniske services.

Hvad de sidste angår,kan man i en del tilfælde kan linke direkte til en artikel eller et bogkapitel i bibliotekts digitale samling ved at lave et dybdelink. Dermed er både ophavsrets- og copydan-problemer løst,idet biblioteket registrerer brug af dybdelinks. Registreringen bruges i øvrigt også til at vurdere værdien af tidsskriftet for biblioteket. Biblioteket har en selvbetjeningsside til at lave dybdelinks:http://rub.ruc.dk/for-ansatte/lav-dybdelinks

Eventuel anvendelse af egne publikationer er reguleret af aftalen med udgiveren. Hver udgiver har sine egne regler,og det kan være svært at gennemskue,hvad man må. En god hjælp her er SHERPA/RoMEO,som er en omfattende international ressource om “Publisher copyright policies &self-archiving”.

 

Comments are closed.