Kontakt

Kurser,rådgivning,kommentarer mm. skriv til ait-info@ruc.dk

Tidsskriftet Læring og Medier (LOM) –nyt temanummer om ”Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser” udkommet.

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/lom/issue/current

Temanummeret indeholder artikler,der på hver deres måde berører området digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser. Du kan blandt andet læse om Studenterorienteret færdighedstræning,  formative og summative bedømmelsesformer indenfor færdighedstræning samt træning af kliniske færdigheder under klinikophold.

Comments are closed.