Kontakt

Kurser,rådgivning,kommentarer mm. skriv til ait-info@ruc.dk

Skriv artikeloplæg til Læring og Medier (LOM) nr. 13,2015:Kvalitet i IKT-støttede læringsmiljøer &learning analytics

LOM-temanummer:Kvalitet i IKT-støttede læringsmiljøer og learning analytics
Redaktører:Tom Nyvang og Uwe Wollin
Dette nummer af LOM sætter fokus på kvalitet i den ikt-støttede undervisning og på anvendelsen af learning analytics på universiteter og UCer.
Med de nyeste reformer indenfor uddannelsesområdet,herunder den seneste reform af folkeskolen,er der kommet mere fokus på,hvad vi ved om kvaliteten af undervisningen,altså evidens for effekten af de forskellige tilrettelæggelsesformer på den ene side og på den anden side dokumentation af den enkelte elev eller studerendes progression. I de videregående uddannelser har vi også fået en række (nye) udtryk for kvalitetsmål indlejret i uddannelsesakkrediteringerne.
Med dette temanummer søger vi svar på spørgsmålet,om der opstår nogle særlige kvalitetsmål eller måder at måle kvalitet på i ikt-støttede læringsmiljøer.

Du finder tidsskriftet på dette link:http://lom.dk

 

Comments are closed.