Kontakt

Kurser,rådgivning,kommentarer mm. skriv til ait-info@ruc.dk

Call til Læring og Medier (LOM) nr 14,2015:Robotter

I dette nummer af LOM sætter vi fokus på,hvordan robotter og robotteknologi indgår og kan indgå i velfærds- og læringssammenhænge. Robotter er en særlig materialitet,som har potentialer og som skaber fascination,bekymring og endog frygt. Vi inviterer her til en bred debat,hvor bidrag,der dækker forskellige aspekter af læring og interaktion med robotter,kan belyse feltets mangfoldighed og interessefelter.

Robotter og robotteknologi anvendes i stigende grad i forbindelse med velfærdsopgaver,i forhold til undervisning,omsorg,overvågning,forebyggelse,træning og behandling af borgere. Derfor har temaet læring og robotteknologi også relevans for fx professionsuddannelserne.

Med robotter og robotteknologi tænker vi fx på menneskelignende robotter (humanoider);wearables,dvs. teknologi som placeres i tøjet eller på kroppen;håndholdte interaktive enheder;større interaktive objekter og kontekstuel interaktiv teknologi dvs. intelligente rum eller omgivelser.

Vi vil lægge vægt på,at bidragene fokuserer på,hvordan robotter og robotteknologi kan skabe ‘ merværdi’i  en velfærds- og læringssammenhæng. Vi inviterer især bidrag,der analyserer og demonstrerer de mekanismer og relationer,hvorigennem kvaliteter og funktioner i de anvendte teknologier omdannes til nye kvaliteter i de resulterende velfærdsydelser. Vi vil gerne dække forskellige domæner,hvor robotter og robotteknologi bringes i anvendelse af fx børn,unge og ældre. Derudover vi gerne dække erfaringer med design og afprøvningsprocesser,hvor brugere og robotteknologi er omdrejningspunkt. Emner af interesse kan fx være:

–          Robotter,robotteknologi og programmering i undervisningen

–          Digital dannelse i et robotperspektiv

–          Robotter og robotteknologi som velfærdsteknologi

–          Forståelser af robotter

–          Wearables i praksis

–          Erfaring med robotteknologi i forskellige praksisfelter

–          Humanoider som læremidler

–          Etiske udfordringer med robotteknologi

–          Designprocesser og robotteknologi

–          Erfaringer med robotteknologi fra klasseværelset

–          Menneske – Robotinteraktion

Vigtige Datoer

–          Interessetilkendegivelse i form af et abstract på 100 –200 ord indsendes senest d. 1. juni 2015 til temanummerets redaktører via e-mail.

–          Redaktionen tilkendegiver foreløbig accept/afslag senest d. 20. juni 2015.

–          Manuskript (eller medieproduktion) indsendes senest d. 24. august 2015

–          Review sendes til forfatteren senest d. 5. oktober 2015.

–          Endeligt manuskript indsendes senest d. 2. november 2015.

–          Temanummeret udkommer d. 1. december 2015.

 

Se merewww.lom.dk

Comments are closed.