Kontakt

Kurser,rådgivning,kommentarer mm. skriv til ait-info@ruc.dk

RUC har nu sin egen videoportal –video.ruc.dk

Roskilde Universitet har mange års tradition for at bruge video i undervisning og forskningsformidling. En lang række af de videoer,  som allerede nu kan ses på video.ruc.dk,  stammer fra indscannede videobånd tilbage fra midten af 1970’erne. Gå på opdagelse i gamle klip fra årsfester,TV arkivoptagelser mm.
Se forskeres interessante oplæg fra konferencer afholdt på RUC eller forskeres fortællinger fra deres forskningsfelt –f.eks. oplægget “De russiske jødernes indvandring og integration i perioden 1904-43”v. Morten Thing.
Adressen er video.ruc.dk

Comments are closed.