Kontakt

Kurser,rådgivning,kommentarer mm. skriv til ait-info@ruc.dk

Hvordan anvender studerende faktisk IT i projekt- og gruppearbejde?

I forlængelse af arbejdet på antologien om RUC’s pædagogik,“The Roskilde Model”  har Akademisk IT sammen med Roskilde Universitetsbibliotek gennemført en undersøgelse af,hvordan de studerende faktisk anvender IT i projektarbejdet. De foreløbige resultater blev præsenteret d. 19. november på en workshop på konferencen NUAS15 (http://nuas15.au.dk/). Efter et kort oplæg,som er tilgængeligt på Slideshare,diskuterede deltagerne parvis de betydelige udfordringer,som der synes at være,med at bibringe de studerende nødvendige akademiske,digitale kompetencer (foto).

foto:Søren Davidsen

Comments are closed.