Kontakt

Kurser,rådgivning,kommentarer mm. skriv til ait-info@ruc.dk

Projektarbejde og akademisk IT-skoling

Artiklen,forfattet af Simon Heilesen,IMH,og Søren Davidsen,RUb,redegør for en kortlægning i 2015 af de studerendes brug af IT-værktøjer i forbindelse med projektarbejde på Roskilde Universitet. På grundlag af en spørgeskemaundersøgelse samt interviews med 12 studerende forklares anvendelsen af IT-værktøjer i projektarbejdets forskellige faser. Som ramme for undersøgelsen diskuteres begrebet ”akademisk digital skoling”,og der trækkes linjer til internationale undersøgelser,som synes at bekræfte,at studerende reelt bruger et fåtal af IT-værktøjer,og at disse i hovedsagen ikke er udviklet til akademiske formål. Undersøgelsens resultater sammenholdes med det udvalg af IT-værktøjer,universitetet stiller til rådighed for ansatte og studerende. Afslutningsvis diskuteres de mulige årsager til tingenes tilstand,samt hvordan det vil være muligt at hæve niveauet af den akademiske digitale skoling.

se:http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/lom/article/view/23106/20480

Comments are closed.