Kontakt

Kurser,rådgivning,kommentarer mm. skriv til ait-info@ruc.dk

Educause 2011

Educause-konferencen blev i år afholdt i Philadelphia med over 4000 deltagere.  Et gennemgående tema på konferencen var samarbejde,faciliteret såvel gennem pædagogik og didaktisk design som gennem de fysiske og virtuelle rammer.

De to repræsentanter fra RUC så således på muligheder for at designe fysiske læringsrum med henblik indretning af det Kollaboratorium,der er under opbygning på universitetet. Der var betydelig inspiration at hente især fra en workshop om erfaringerne fra McGill University,det årlige møde i Learning Space Design erfargruppen  samt udstillingen af Steelcase-inventar.

Blandt årets mange interessante temaer var de første erfaringer med brug af iPads i undervisningen. De er ikke éntydigt gode. På den tekniske side er der komplikationer med et vedligeholde klassesæt af tablets. På den undervisningsmæssige side er det en udfordring at anvende iPads på kreative,eller blot hensigtsmæssige måder. Mange af de forsøg,der er gennemført synes imidlertid alene at have taget udgangspunkt i teknologien og i tilgængelige apps,og det kan måske derfor ikke undre,at der har været en vis skepsis blandt brugerne,som ikke umiddelbart har kunnet se nytten ved at lægge ny teknologi ned over en dybest set konventionel undervisning.

Her er nogle af de danske konferencedeltageres indtryk:

Simon Heilesen,  RUC

Michael Jungfalk,  UC Sjælland

Helle Meldgaard,  Uni-C

Hermod Ringgaard,  RUC

Comments are closed.