Kontakt

Kurser,rådgivning,kommentarer mm. skriv til ait-info@ruc.dk

To danske konferencer

App’s på universiteterne. Det nationale netværk for IKT-støttet læring
Torsdag den 17. november 2011 kl. 10.00 – 15.30
Syddansk Universitet,Odense,  Lokale 100
http://vejviser.sdu.dk/opslag?lid=2678
Tilmelding:Deltagelse er gratis. Sidste tilmeldingsfrist er mandag den 14. november. Tilmelding

App’s er betegnelsen for softwareprodukter til en smartphone og tablet PC. Dagens program henvender sig til alle,som har lyst til at drøfte og udvikle koncepter for applikationer (App’s) til universitetsstuderende.
Udviklingen og anvendelsen af App’s er i rivende udvikling i takt med,at smartphones og tablets vinder indpas i samfundet. Samme tendens ses på universiteterne,hvor mobile enheder i stigende grad udnyttes som studieredskaber. Flere universiteter er strategisk begyndt at eksperimentere med mobile enheder og dertilhørende softwareprodukter i undervisningen. Workshoppen er todelt. Først bliver der præsenteret og diskuteret aktuelle app-udviklingsprojekter.  Den anden halvdel af dagen er reserveret til ideudvikling:I denne del af workshoppen udvikles der igennem en faciliteret proces idéer og forslag til App’s til universitetspædagogikken.

Dagen kræver ingen faglige forudsætninger –kun nysgerrighed.

 

GLOBAL CLASSROOM –et vendepunkt for undervisning i Danmark?

GLOBAL CLASSROOM er på programmet,når VUC og CELF gennemfører en konference i Nykøbing F. 10. januar 2012. Konferencen orienterer om konceptet og fokuserer på såvel strategier for investering i videolæring som de pædagogiske og tekniske muligheder og udfordringer.  tilmelding:http://www.vucstor.dk/index.php/global-classroom-konference . Program for konferencen:http://www.vucstor.dk/brochurer/globalclassroom_web.pdf

 

Comments are closed.