Kontakt

Kurser,rådgivning,kommentarer mm. skriv til ait-info@ruc.dk

Horizon Report 2015

Årets Horizon Report er netop udkommet,se:http://cdn.nmc.org/media/2015-nmc-horizon-report-HE-EN.pdf

Skriv artikeloplæg til Læring og Medier (LOM) nr. 13,2015:Kvalitet i IKT-støttede læringsmiljøer &learning analytics

LOM-temanummer:Kvalitet i IKT-støttede læringsmiljøer og learning analytics
Redaktører:Tom Nyvang og Uwe Wollin
Dette nummer af LOM sætter fokus på kvalitet i den ikt-støttede undervisning og på anvendelsen af learning analytics på universiteter og UCer.
Med de nyeste reformer indenfor uddannelsesområdet,herunder den seneste reform af folkeskolen,er der kommet mere fokus på,hvad vi ved om kvaliteten af undervisningen,altså evidens for effekten af de forskellige tilrettelæggelsesformer på den ene side og på den anden side dokumentation af den enkelte elev eller studerendes progression. I de videregående uddannelser har vi også fået en række (nye) udtryk for kvalitetsmål indlejret i uddannelsesakkrediteringerne.
Med dette temanummer søger vi svar på spørgsmålet,om der opstår nogle særlige kvalitetsmål eller måder at måle kvalitet på i ikt-støttede læringsmiljøer.

Du finder tidsskriftet på dette link:http://lom.dk

 

Tidsskriftet Læring og Medier (LOM) –nyt temanummer om ”Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser” udkommet.

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/lom/issue/current

Temanummeret indeholder artikler,der på hver deres måde berører området digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser. Du kan blandt andet læse om Studenterorienteret færdighedstræning,  formative og summative bedømmelsesformer indenfor færdighedstræning samt træning af kliniske færdigheder under klinikophold.

Online-kursus i didaktisk design

Det 3. internationale “Learning Design Challenge:Move-It-Online”afholdes i tidsrummet 30.10 til 1.12 som online-seminarer kombineret med hjemmeopgaver. Du kan tilmelde dig på:http://www.coursesites.com/s/_LDC .

Kurset ledes af  Diana Laurillard fra The London Knowledge Lab,Institute of Education,og har til formål:”understanding the impact of taking teaching and learning activities online. We will provide ways of describing and planning effective teaching ideas,especially those that illustrate ‘pedagogically purposeful uses of technology for for learning’. The Challenge is to transfer this to your own optimal way to move it online. Our Move-it Online challenge is to invite you to design and plan for the optimal use of learning technology in your own context,with the help of two new tools for teachers:  the Learning Designer,for designing,sharing and reviewing learning experiences that may be conventional,blended,or wholly online;    the Course Resource Appraisal Model (CRAM),for planning and estimating the learning benefits and teaching costs for a session or module,that may be conventional,blended,or wholly online.”

Kursusplan:45 min. online-seminarer 30.10,3.11,10.11,17.11 24.11,1.12. 13.11 afholdes en diskussion (åben tidramme),og 21.11 er der et seminar på 1.5 time. Alle dage begynder seminaret kl 13 gmt . altså kl 14 dansk tid.

Videoer om gruppedannelse og gruppeeksamen

HumBach har produceret  et par gode videoer om:

Gruppedannelse,se:http://youtu.be/hhQ8kl4K_So

Gruppeeksamen,se:  http://youtu.be/NHK8LLKRy9Y

tidstro internet

Her i sommervarmen:Illustration af af store datamængder,der udveksles over internettet:The internet in real time.

Ny RUC-blog om coaching

Arno Kaae,UniPæd,har i starten af juli måned startet bloggen Coachingkonceptet ( http://coaching.ruc.dk/),der beskriver coachingkonceptet på RUC og desuden  fungerer som et udstillingsvindue for de mange tilbud om coaching,der findes rundt omkring.

Bryan Alexander fortæller om mulighederne i “Digital Scholarship”

I denne korte video giver Bryan Alexander en illustration af de nye muligheder inden for forskningssamarbejde og gradvis udgivelse i nye og konventionelle medier:
Bryan Alexander:A Digital Scholarship Scenario (EDUCAUSE Review) | EDUCAUSE.edu.

To nye RUC-weblogs på ISG

ISG starter hen over sommeren to nye weblogs op:http://isg-research.ruc.dk/ og  http://isg-stud.ruc.dk/.

Victoria Vest,som administerer de nye formidlingskanaler fortæller:“De to blogs er et forsøg på at komme væk fra nyhedsbreve og uendelige mails med forskellige tilbud til de studerende/ansatte. Den umiddelbare tanke er,at isg-research skal bruges som en forskningsblog. Det er et ønske om at gøre forskningshjemmesiderne mere dynamiske,så de afspejler et institut,hvor forskningen rykker og gør en betydning for samfundet,i.e. mulighed for hele tiden at følge med i forskningsprojekter,støtte,mediedækning etc.. Tanken med isg-stud er at lave en platform,hvor tilbud til de studerende kommer op,f.eks. de mange praktik- og jobopslag,der hele tiden sendes ud pr. mail. “

Litteratur i Moodle

Litteratur,som uploades til Moodle i forbindelse med kurser,er omfattet af reglerne for ophavsret,ligesom der skal svares copydan-afgift af materialerne.

Reglerne om ophavsret er noget komplicerede. Du kan læse om dem på bibliotekets side Ophavsret –Hvad må jeg? Som tommelfingerregel er det altid at foretrække,at linke til materialer,der ligger frit tilgængelige på internettet,eller er tilgængelige gennem bibliotekets elektroniske services.

Hvad de sidste angår,kan man i en del tilfælde kan linke direkte til en artikel eller et bogkapitel i bibliotekts digitale samling ved at lave et dybdelink. Dermed er både ophavsrets- og copydan-problemer løst,idet biblioteket registrerer brug af dybdelinks. Registreringen bruges i øvrigt også til at vurdere værdien af tidsskriftet for biblioteket. Biblioteket har en selvbetjeningsside til at lave dybdelinks:http://rub.ruc.dk/for-ansatte/lav-dybdelinks

Eventuel anvendelse af egne publikationer er reguleret af aftalen med udgiveren. Hver udgiver har sine egne regler,og det kan være svært at gennemskue,hvad man må. En god hjælp her er SHERPA/RoMEO,som er en omfattende international ressource om “Publisher copyright policies &self-archiving”.