Kontakt

Kurser,rådgivning,kommentarer mm. skriv til ait-info@ruc.dk

Vejledninger til arbejde med digital eksamen

AIT har udgivet vejledninger i,hvordan man bruger onlineeksamen.ruc.dk,og hvordan man kan arbejde med opgaver på en iPad eller en Android-tablet. Se siden Introduktion til digital eksamen.

Masse(r af)undervisning

MOOC-workshop på DUN-konferencen

På DUN-konferencen 2014 i Svendborg,d. 5. maj,blev afholdt en workshop med 19 deltagere om MOOCs i regi af LUG-projektet (Læring Uden Grænser),bl.a. med præsentation af det nye koncept “smag på en universitetsuddannelse”. der skal hjælpe unge til et mere kvalificeret studievalg.

Oplægget til workshoppen var som følger:
Massive Open Online Courses (MOOCs) har inden for få år været udråbt henholdsvis til atvære en banebrydende fornyelse inden for uddannelsesverdenen og en klam forretningsfidus,som fastholder en dybt konventionel tilgang til undervisning. Sandhedenligger måske et sted midt imellem,nemlig at der er tale om en teknologi,som kan udnyttes på forskellige måder,de fleste velkendte inden for netbaseret undervisning. Men samtidigrepræsenterer MOOC-fænomenet en nyskabelse,når det angår rækkevidden,som netop er“massiv”. I princippet kan alle med adgang til internettet dygtiggøre sig ved at deltage i en MOOC.I forhold til konferencens tema om masseuniversitetets udfordringer rejser denne
tilsyneladende frie adgang til uddannelse spørgsmål om:
  • Dels forholdet mellem læreanstalter:Hvordan skal læreanstalter forholde sig til udbud af kurser fra eliteuniversiter eller blot konkurrerende institutioner? Kan/skal man godskrive MOOC-kurser? Hvordan sikres kvaliteten af det,som udbydes? Kan/bør læreanstalter overtage læringsobjekter og integrere dem i deres egne programmer? Hvad betyder det forde universitetsansattes arbejdsvilkår?
  • Dels forholdet mellem læreanstalter og et bredt publikum:Hvordan kan MOOC benyttes til efter- eller supplerende uddannelse,til faglig formidling,til folkeoplysning,til rekruttering afnye studerende?

Læring uden Grænser ( 2013-14) er støttet af den Europæiske Fond for Regionaludvikling og har til formål at udvikle og formidle ny viden om,hvordan digitale teknologier og nye koblinger i form af netværk- og institutionssamarbejde kan mindske grænser for læring – med udgangspunkt i Region Sjælland.

MOOC om BlendKit –værktøjer til at udvikle Blended Learning

University of Central Florida udbyder sammen med Educause 21.4-26.5 et MOOC-kursus i brugen af værktøjet BlendKit,som er et værktøj til at udvikle blended learning.

Kurset vil gennemgå dels væsentlige problemstillinger ved blended learning,dels levere trin-for-trin vejledning i,hvordan man fremstiller materialer til blended learning undervisning.

 

For kursusbeskrivelse og tilmelding,se:https://www.canvas.net/courses/becoming-a-blended-learning-designer

Add-on-funktioner til Google Drive dokumenter

Med en række tilføjelsesprogrammer er Google Drive blevet et endnu stærkere værktøj til kollaborativ skrivning.

Se præsentationsvideo:http://youtu.be/lZqX6ocwHWU

For en første gennemgang af add-ons,som er særligt relevante i en undervisnings- / studiesammenhæng,se:Devin Hess:A Quick Look at Google’s New Add-Ons for Documents

Webcasts om plagiering

Plagiarism Education Week finder sted online 21.-25. april med en række webcasts. For registrering,se: http://turnitin.com/en_us/resources/plagiarism-education-week

Om at læse og annotere digitale afleveringer

Digitale afleveringer er et vilkår,alle bedømmere skal lære at leve med. Men skal man fortsætte med at skrive opgaver ud på papir,eller skal man tage springet ud i at arbejde med filer? Denne video fortæller lidt om et forsøg på at udvikle en ny praksis.

 

Referencer på tweets

Der findes nu en standard for litteraturhenvisninger til tweet-beskeder. For beskrivelse,se:http://www.edtechmagazine.com/higher/article/2014/02/how-cite-tweets-academic-paper. For en reference-generator,se: http://tweet2cite.com/

Kvalitet i fleksibel højere uddannelse

Ny udgivelse om kvalitet i IKT-støttet undervisning:

Kvalitet i fleksibel høyere utdanning – nordiske perspektiver
Yngve Nordkvelle,Trine Fossland &Grete Netteland (red.)
Oslo:Akademika forlag,2013

Som e-bog kan antologien downloades fra:
http://norgesuniversitetet.no/files/kvalitet_i_fleksibel_hoyere_utdanning.pdf

Indhold
Kvalitet i IKT-støttet utdanning
Yngve Nordkvelle,Trine Fossland og Grete Netteland

Kvalitetens beskaffenhed og den svage tænkning
Petter Dahler-Larsen

Politikk,praksis og nye perspektiver:kvalitet i nordisk høyere utdanning
Bjørn Stensaker

Heaven and Hell.New technology – New opportunities – New problems – New strategies
Henrik Hansson

Response Chapter:Canadian perspectives
Norm Friesen

Kvalitetsutfordringer i samarbeid mellom institusjoner om nettstudier
Grete Oline Hole og Anne Karin Larsen

IKT-støttet læring og kvalitet – erfaringer fra uddannelserne i Humanistisk Informatik på Aalborg Universitet
Ann Bygholm og Tom Nyvang

Academic knowledge practices and quality of higher education
Kai Hakkarainen

Response Chapter:Can technology enhance the quality of higher education?
Sally Barnes

IKT i kvalitetsudviklingen af højere uddannelser – et dansk eksempel
Hanne Leth Andersen &Simon B. Heilesen

Videofeedback – veien til bedre veiledning på skriftlige arbeider i høyere utdanning?
Petter Mathisen

Digitalisering er ikke nok. Digital vurdering,nye kvalitet skrav og institusjonelt ansvar
Trine Fossland

Responskapitel:Kvalitet som dold läroplan
Christina Segerholm och Ola Lindberg

Tre danske konferencer i efteråret

Dansk Magisterforening afholder 2. oktober kl. 10-15,Peter Bangs Vej 30,2000 Frederiksberg,en konference med titlen Forskning,undervisning og ophavsret. Deltagelse er gratis for DM-medlemmer. For tilmelding,se:http://www.dm.dk/Kurser-og-arrangementer/Find-kurser/13224002

Global Classroom og Videncenter for anvendt IKT afholder torsdag 24. oktober kl. 9:30-15:30 en konference på VUC Storstrøm i Nykøbing F. med titlen En opdagelsesrejse mod fremtidens læring. Deltagelse er gratis. For program og tilmelding,se:http://extranet.ulendorf.com/extranet/vuc/links/globalclassroom/_mail2/index.html

 Syddansk Universitet i Odense afholder den 18. november 2013 en konference om prøveformer,feedback og læring. Deltagelse er gratis. For program og tilmelding,se:http://www.sdu.dk/Om_SDU/Organisationen/destuderendeicentrum/Konference

 

Apps til læsning af studerendes digitale afleveringer

Hvis du ønsker at læse digitale afleveringer på PC eller tablet,er den simpleste og gratis mulighed at bruge Adobes PDF-reader,som fungerer både på pc og tablet og under flere forskellige styresystemer. Det er et enkelt program,hvor du kan skrive kommentarer,søge tekst og ombryde teksten.

Hvis du vil arbejde med skriftlige opgaver på en Apple tablet eller telefon,anbefaler AIT App’en Goodreader,og hvis du arbejder på en Android tablet eller telefon,anbefales RepliGo pdf reader App’en. Begge apps gør det muligt at skrive noter og kommentarer i filen og at få vist noter og komentarer i en liste,så du nemt kan overskue,hvad du har skrevet. Begge Apps har også forskellige markerings- og søgefunktioner,og de har gode funktioner til at importere og håndtere filer. Goodreader og RepliGo er betalingsprogrammer,men prismæssigt hører de til i den lavere ende.

AIT tilbyder vejledning i brugen af disse apps,og vi holder også gerne korte kurser om dem for fag,studienævn og institutter.