Kontakt

Kurser,rådgivning,kommentarer mm. skriv til ait-info@ruc.dk

Premiere på AIT-lab

30.8 afholdt AIT en workshop for phd-studerende fra CBIT om IT og indsamling,opbevaring,deling,samt analyse af kvalitative data. På programmet stod bl.a. introduktioner til Advene og Nvivo,arbejde med Smartpen,og systemer til at indsamle og dele materialer på nettet. Til workshoppen er oprettet et Moodle-rum,som tænkes udbygget som en ressource for […]

Dan Gilbert besøger RUC

Dan Gilbert,Learning Innovations,besøger RUC den 1. august. Dan er kendt bl.a. for sit arbejde med design af fysiske læringsrum. På programmet står dels en præsentation af AIT-Lab på biblioteket,dels en diskussion om indretning af nye undervisningslokaler. Dan Gilbert underviser i juli måned på Aarhus Universitets sommerskole. Se wiki for hans kursus,Connecting […]