Kontakt

Kurser,rådgivning,kommentarer mm. skriv til ait-info@ruc.dk

Sikker deling af data

DEiC tilbyder universitetesansatte sikker opbevaring og deling af data på https://data.deic.dk/. Her har du mulighed for at lagre forskningsdata,som du af sikkerhedsmæssige grunde ikke har lov til at opbevare og dele i “skyen”(fx. Dropbox,Evernote).