Kontakt

Kurser,rådgivning,kommentarer mm. skriv til ait-info@ruc.dk

Digital eksamen

Eksamenssystemet Digital Eksamen,eksamen.ruc.dk,udrulles på RUC i løbet af 2016,og det gamle system Onlineeksamen lukkes ned i begyndelsen af 2017. Vejledninger til Digital Eksamen er nu tilgængelige på et nyt eksamens-websted,http://www.ruc.dk/digitaleksamen/. Materialet for bedømmere består dels af huskeark,dvs. korte,illustrerede trin-for-trin vejledninger til systemets funktioner,dels af en række korte videoer,[…]