Kontakt

Kurser,rådgivning,kommentarer mm. skriv til ait-info@ruc.dk

E-læring og jura portalen i nyt regi

E-læring og Jura portalen,som vejleder om juridiske problemer i forskernes og undervisernes daglige arbejde,er genåbnet i ny og udvidet form. DEiC og UBVA driver i fællesskab portalen,som er tilgængelig på http://www.deic.dk/jura

Portalen kommer til at rumme afdelinger for forskning,undervisning og formidling,samt en brevkasse. Undervisningsdelen er tilgængelig nu,mens forskningsdelen kommer […]

Gratis kurser i ophavsret

UBVA tilbyder i samarbejde med UNI•C et antal heldagskurser i ophavsret i 2012. Der er stadig ledige pladser på kurserne i København.

Grundkurser,24. august,12. oktober. Grundkurserne handler om:

Hvad kan beskyttes af ophavsretsloven? Hvad indebærer det at have ophavsret? Hvem har ophavsretten til værker skabt af ansatte ophavsmænd,de selv eller arbejdsgiverne? […]