Kontakt

Kurser,rådgivning,kommentarer mm. skriv til ait-info@ruc.dk

Premiere på AIT-lab

30.8 afholdt AIT en workshop for phd-studerende fra CBIT om IT og indsamling,opbevaring,deling,samt analyse af kvalitative data. På programmet stod bl.a. introduktioner til Advene og Nvivo,arbejde med Smartpen,og systemer til at indsamle og dele materialer på nettet. Til workshoppen er oprettet et Moodle-rum,som tænkes udbygget som en ressource for […]