Kontakt

Kurser,rådgivning,kommentarer mm. skriv til ait-info@ruc.dk

Kollaboratorie-billeder

En billedserie af brugssituationer i Kollaboratoriet på PAES er under opbygning,Se:http://www.flickr.com/photos/15641261@N08/sets/72157629509096615/.

Educause Learning Space Design Constituent Group,som er et internationalt SIG for læringsrum,benytter Flickr til at dele billeder af nye og innovative undervisningsrum. Alle gruppens billeder af undervisningsrum er tag’et som learning_spaces.

For information om ,se:http://www.educause.edu/cg/learningspace

[…]

Kollaboratoriet færdigindrettet

Kollaboratoriet på PAES er nu færdigundrettet,og i de kommende måneder vil vi følge,hvordan undervisere og studerende anvender de nye faciliteter. Kollaboratoriet skal bl.a. levere inspiration til indretningen af PAES’nye lokaler i den tidligere PFA-bygning. På billedet ses de nye møbler:Trapez-formede borde (med hjul),der kan sættes sammen i små og store […]

Kollaboratoriet så småt i gang

RUC’s nye eksperimentelle undervisningslokale,Kollaboratoriet,snig-åbnede ved semesterstart. Det forventes færdigindrettet i begyndelsen af marts måned.

På billedet ses Allan Westerling i gang med at bruge den ene af lokalets to interaktive projektorer.

Educause 2011

Educause-konferencen blev i år afholdt i Philadelphia med over 4000 deltagere. Et gennemgående tema på konferencen var samarbejde,faciliteret såvel gennem pædagogik og didaktisk design som gennem de fysiske og virtuelle rammer.

De to repræsentanter fra RUC så således på muligheder for at designe fysiske læringsrum med henblik indretning af det Kollaboratorium,der er under […]

Kollaboratorier på RUC

Universitets- og Bygningsstyrelsen har givet RUC et tilsagn på kr. 100.000 fra “forsøg- og udviklingsmidler”til at gennemføre et forsøg med Kollaboratorier.

Med kollaboratoriet skal det kendte,fleksible RUC-undervisningsrum udbygges på tre måder,så det bliver egnet til at facilitere de arbejdsprocesser,som bliver,og til dels allerede er,karakteristiske for informationssamfundet:

Erfaringerne fra arbejde […]