Kontakt

Kurser,rådgivning,kommentarer mm. skriv til ait-info@ruc.dk

Kvalitet i fleksibel højere uddannelse

Ny udgivelse om kvalitet i IKT-støttet undervisning:

Kvalitet i fleksibel høyere utdanning – nordiske perspektiver Yngve Nordkvelle,Trine Fossland &Grete Netteland (red.) Oslo:Akademika forlag,2013

Som e-bog kan antologien downloades fra:http://norgesuniversitetet.no/files/kvalitet_i_fleksibel_hoyere_utdanning.pdf

Indhold Kvalitet i IKT-støttet utdanning Yngve Nordkvelle,Trine Fossland og Grete Netteland

Kvalitetens beskaffenhed og den svage tænkning Petter Dahler-Larsen

Politikk,praksis […]

Kvalitet i fleksibel høgre utdanning

Konferencen Kvalitet i fleksibel høgre utdanning fandt sted i Lillehammer,22-23. april,2013. Den indgår i en større norsk udredning af,hvordan man bedømmer og sikrer kvalitet i primært netbaserede eller netstøttede uddannelser. I slutningen af 2013 forventes udgivet en antologi om emnet,hvortil bl.a. Hanne Leth Andersen og Simon Heilesen fra RUC bidrager.