Kontakt

Kurser,rådgivning,kommentarer mm. skriv til ait-info@ruc.dk

Desktop videokonference

På RUC er der flere muligheder for at arrangere desktopvideokonference. Alle ansatte har gennem connect.forskningsnettet.dk mulighed for at mulighed for at benytte Adobe Connect til videokonference og samarbejde. Sessionerne kan endda optages til senere brug. Desktop videokonference bliver også mulig i tilknytning til RUC’s nye Lync-kommunikationssystem.

Billedet viser et redaktionsmøde i tidsskriftet Læring og Medier,[…]

Spil i universitetsundervisningen,CFP

Tidsskriftet Læring og Medier indkalder forslag til artikler om Spil i universitetsundervisningen. Frist for indsendelse af forslag er 1. december,2011. Læs hele beskrivelsen:http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/lom/index