Kontakt

Kurser,rådgivning,kommentarer mm. skriv til ait-info@ruc.dk

Kollaboratorie-billeder

En billedserie af brugssituationer i Kollaboratoriet på PAES er under opbygning,Se:http://www.flickr.com/photos/15641261@N08/sets/72157629509096615/.

Educause Learning Space Design Constituent Group,som er et internationalt SIG for læringsrum,benytter Flickr til at dele billeder af nye og innovative undervisningsrum. Alle gruppens billeder af undervisningsrum er tag’et som learning_spaces.

For information om ,se:http://www.educause.edu/cg/learningspace

[…]

Kollaboratoriet færdigindrettet

Kollaboratoriet på PAES er nu færdigundrettet,og i de kommende måneder vil vi følge,hvordan undervisere og studerende anvender de nye faciliteter. Kollaboratoriet skal bl.a. levere inspiration til indretningen af PAES’nye lokaler i den tidligere PFA-bygning. På billedet ses de nye møbler:Trapez-formede borde (med hjul),der kan sættes sammen i små og store […]

Kickoff på Kollaboratorie-projektet

7.10 blev der afholdt kickoff-møde på kollaboratorie-projektet. I de kommende måneder bliver der udviklet 3-4 undervisningsforløb,som skal gennemføres i RUC’s nye hi-tech kollaboratorie-læringsrum i foråret 2012.

I arbejdsgruppen deltager:Anders Siig Andersen,Charlotte Grum,Simon Heilesen,Christian Helms Jørgensen,Jo Krøjer,Vibe Larsen,Henning Salling Olesen,Kim Rasmussen,Hermod Ringgaard,Hans Sønderstrup-Andersen,Allan Westerling. […]

Kollaboratorier på RUC

Universitets- og Bygningsstyrelsen har givet RUC et tilsagn på kr. 100.000 fra “forsøg- og udviklingsmidler”til at gennemføre et forsøg med Kollaboratorier.

Med kollaboratoriet skal det kendte,fleksible RUC-undervisningsrum udbygges på tre måder,så det bliver egnet til at facilitere de arbejdsprocesser,som bliver,og til dels allerede er,karakteristiske for informationssamfundet:

Erfaringerne fra arbejde […]

Premiere på AIT-lab

30.8 afholdt AIT en workshop for phd-studerende fra CBIT om IT og indsamling,opbevaring,deling,samt analyse af kvalitative data. På programmet stod bl.a. introduktioner til Advene og Nvivo,arbejde med Smartpen,og systemer til at indsamle og dele materialer på nettet. Til workshoppen er oprettet et Moodle-rum,som tænkes udbygget som en ressource for […]

Dan Gilbert besøger RUC

Dan Gilbert,Learning Innovations,besøger RUC den 1. august. Dan er kendt bl.a. for sit arbejde med design af fysiske læringsrum. På programmet står dels en præsentation af AIT-Lab på biblioteket,dels en diskussion om indretning af nye undervisningslokaler. Dan Gilbert underviser i juli måned på Aarhus Universitets sommerskole. Se wiki for hans kursus,Connecting […]