Kontakt

Kurser,rådgivning,kommentarer mm. skriv til ait-info@ruc.dk

Spil i universitetsundervisningen,CFP

Tidsskriftet Læring og Medier indkalder forslag til artikler om Spil i universitetsundervisningen. Frist for indsendelse af forslag er 1. december,2011. Læs hele beskrivelsen:http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/lom/index