Kontakt

Kurser,rådgivning,kommentarer mm. skriv til ait-info@ruc.dk

Teknologiunderstøttede læreprocesser –seminar på AU

Mandag den 11.3 kl. 12.00-15.00 Aarhus Universitet,Paludan-Müllers Vej 48,8200 Aarhus N Forskningsseminaret omhandler temaet teknologiunderstøttede læreprocesser,og vil præsentere nogle konkrete eksempler fra tre at centerets igangværende forskningsprojekter. Tilmelding til seminaret sker efter først til mølle-princippet på forskningsprogrammets blog,som du finder via nedenstående link:https://auws.au.dk/Teknologiunderstoettende_laereprocesseer OBS:Det er gratis at deltage,men […]

Håndbøger i mobil-læring

Advanced Distributed Learning Initiative (ADL) har udgivet og ajourfører løbende en Mobile Learning Handbook med masser af praktisk information om,hvordan man griber nye,mobile undervisningsformer an.

Indholdsfortegnelse:

Basics –What mobile learning (or mLearning) means,its capabilities and use opportunities,potential benefits and common concerns. Planning –List of choices to consider for appropriate […]