Kontakt

Kurser,rådgivning,kommentarer mm. skriv til ait-info@ruc.dk

Litteratur i Moodle

Litteratur,som uploades til Moodle i forbindelse med kurser,er omfattet af reglerne for ophavsret,ligesom der skal svares copydan-afgift af materialerne.

Reglerne om ophavsret er noget komplicerede. Du kan læse om dem på bibliotekets side Ophavsret –Hvad må jeg? Som tommelfingerregel er det altid at foretrække,at linke til materialer,der ligger frit […]

AIT Åbent Værksted

I efteråret 2012 holder Akademisk-IT Åbent Værksted hver onsdag kl. 14-16 i Medielab* på Universitetsbiblioteket –undtagen 21.11.

Alle ansatte er velkomne til at lægge vejen forbi for at tale om praktiske og/eller pædagogiske anvendelser af Moodle,samt om andre værktøjer til IT-understøttelse af forskning,formidling og undervisning.

Forskningsgrupper,forskningsprojekter,studienævn og enkeltforskere kan også […]

Moodle udrulles som Campus-LMS

Moodle er RUC’s nye Learning Management System (LMS). Med Moodle er det muligt at planlægge og administrere undervisning. Systemet har været i begrænset brug på RUC gennem de seneste to år.

Men fra efteråret 2012 bliver Moodle i en ny version koblet med STADS,således at der til alle STADS-registrerede kurser automatisk bliver oprettet et […]

Tilbud til Ph.D.-studerende

I den kommende håndbog for Ph.D.-studerende præsenterer AIT sig som følger:

IT-værktøjer kan understøtte mange af de opgaver med undervisning,forskning og formidling,som udgør hverdagen på universitetet. Men hvordan vælger man de rigtige værktøjer? Og hvordan kommer man i gang med at bruge dem? Akademisk IT (AIT) kan hjælpe dig med begge dele. I […]