Kontakt

Kurser,rådgivning,kommentarer mm. skriv til ait-info@ruc.dk

edX –netbaseret læring fra MIT og Harvard

“Den største opfindelse siden trykpressen“,kalder skaberne et samarbejde mellem MIT og Harvard University om fra efteråret 2012 gratis at tilbyde udvalgte kurser på verdensplan. Kurserne vil –mod betaling og aflagte prøver –kunne føre til udstedelse af diplomer,idet der dog ikke er tale om eksamensbeviser fra de to universiteter

Til forskel fra […]

MOOC,OER,og Khan

Massive Open Online Courses,eller MOOC,er en af tidens meget omtalte nyskabelser inden for netbaseret læring. For en kort introduktion,se artiklen i New York Times:Instruction for Masses Knocks Down Campus Walls. Mens MOOC som regel er betalingsuddannelse,stiller flere universiteter materialer,forelæsninger og hele kurser grsatis til rådighed igennem Open Educational Resources […]

Håndbøger i mobil-læring

Advanced Distributed Learning Initiative (ADL) har udgivet og ajourfører løbende en Mobile Learning Handbook med masser af praktisk information om,hvordan man griber nye,mobile undervisningsformer an.

Indholdsfortegnelse:

Basics –What mobile learning (or mLearning) means,its capabilities and use opportunities,potential benefits and common concerns. Planning –List of choices to consider for appropriate […]