Kontakt

Kurser,rådgivning,kommentarer mm. skriv til ait-info@ruc.dk

Litteratur i Moodle

Litteratur,som uploades til Moodle i forbindelse med kurser,er omfattet af reglerne for ophavsret,ligesom der skal svares copydan-afgift af materialerne.

Reglerne om ophavsret er noget komplicerede. Du kan læse om dem på bibliotekets side Ophavsret –Hvad må jeg? Som tommelfingerregel er det altid at foretrække,at linke til materialer,der ligger frit […]

Tre danske konferencer i efteråret

Dansk Magisterforening afholder 2. oktober kl. 10-15,Peter Bangs Vej 30,2000 Frederiksberg,en konference med titlen Forskning,undervisning og ophavsret. Deltagelse er gratis for DM-medlemmer. For tilmelding,se:http://www.dm.dk/Kurser-og-arrangementer/Find-kurser/13224002

Global Classroom og Videncenter for anvendt IKT afholder torsdag 24. oktober kl. 9:30-15:30 en konference på VUC Storstrøm i Nykøbing F. med titlen En opdagelsesrejse […]

E-læring og jura portalen i nyt regi

E-læring og Jura portalen,som vejleder om juridiske problemer i forskernes og undervisernes daglige arbejde,er genåbnet i ny og udvidet form. DEiC og UBVA driver i fællesskab portalen,som er tilgængelig på http://www.deic.dk/jura

Portalen kommer til at rumme afdelinger for forskning,undervisning og formidling,samt en brevkasse. Undervisningsdelen er tilgængelig nu,mens forskningsdelen kommer […]

UBVA symposium ”De ophavsretlige organisationer

Symposiet afholdes den 8. november 2012 i Københavns Universitets festsal,Frue Plads.

De ophavsretlige organisationer har en enorm betydning i samfundet i dag.

Hvor mange penge går der egentlig gennem organisationerne? Hvor godt synes ophavsmændene,at organisationerne arbejder for dem? Hvordan skal organisationerne håndtere det,når de kommer i EU’s søgelys? Og hvordan oplever brugerne […]

Symposium om ophavsret

“Aalborg Universitetsbibliotek inviterer ansatte på biblioteker,forskere og andre i interesserede –i samarbejde med IPR Nord,Juridisk Institut –til at deltage i en spændende dag om forskningsbibliotekernes udfordringer med ophavsretten i forbindelse med bl.a. digital distribution,e-licenser,forskningsformidling og Open Access,samt f.eks. distribution af undervisningsmateriale i LMS-systemer som Moodle.”

Dato:25. oktober […]

Gratis kurser i ophavsret

UBVA tilbyder i samarbejde med UNI•C et antal heldagskurser i ophavsret i 2012. Der er stadig ledige pladser på kurserne i København.

Grundkurser,24. august,12. oktober. Grundkurserne handler om:

Hvad kan beskyttes af ophavsretsloven? Hvad indebærer det at have ophavsret? Hvem har ophavsretten til værker skabt af ansatte ophavsmænd,de selv eller arbejdsgiverne? […]