Kontakt

Kurser,rådgivning,kommentarer mm. skriv til ait-info@ruc.dk

Kurser i ophavsret i 2013

UBVA affolder i 2013 en række gratis kurser om ophavsret:

Standardkurser i ophavsret,opdelt i grundkurser og udvidede kurser,som kan tages hver for sig,er rettet mod undervisere,forskere,tillidsrepræsentanter,bibliotekarer m.fl. Kurserne kommer blandt andet ind på:

Hvad indebærer ophavsretten? Hvem har ophavsretten til værker skabt af ansatte ophavsmænd,dem eller arbejdsgiverne? Ophavsrettigheder […]