Kontakt

Kurser,rådgivning,kommentarer mm. skriv til ait-info@ruc.dk

Kollaboratoriet så småt i gang

RUC’s nye eksperimentelle undervisningslokale,Kollaboratoriet,snig-åbnede ved semesterstart. Det forventes færdigindrettet i begyndelsen af marts måned.

På billedet ses Allan Westerling i gang med at bruge den ene af lokalets to interaktive projektorer.

Kollaboratorier på RUC

Universitets- og Bygningsstyrelsen har givet RUC et tilsagn på kr. 100.000 fra “forsøg- og udviklingsmidler”til at gennemføre et forsøg med Kollaboratorier.

Med kollaboratoriet skal det kendte,fleksible RUC-undervisningsrum udbygges på tre måder,så det bliver egnet til at facilitere de arbejdsprocesser,som bliver,og til dels allerede er,karakteristiske for informationssamfundet:

Erfaringerne fra arbejde […]