Kontakt

Kurser,rådgivning,kommentarer mm. skriv til ait-info@ruc.dk

Udgivelser fra VIOL-projektet

VIOL-projektet (Velfærdsteknologi,Innovation,Omsorg og Læring),som 2013-15 er gennemført i et samarbejde mellem RUC og UC Sjælland er nu afsluttet,og det samlede materiale af udgivelser,rapporter og ressourcer er tilgængeligt på http://ucsj.dk/forskning/projekter/viol/. Vi forventer,at MOOC-forsøgsplatformen moocz.dk i fremtiden vil kunne anvendes af RUC til udadvendte aktiviteter.