Kontakt

Kurser,rådgivning,kommentarer mm. skriv til ait-info@ruc.dk

Hvordan anvender studerende faktisk IT i projekt- og gruppearbejde?

I forlængelse af arbejdet på antologien om RUC’s pædagogik,“The Roskilde Model”har Akademisk IT sammen med Roskilde Universitetsbibliotek gennemført en undersøgelse af,hvordan de studerende faktisk anvender IT i projektarbejdet. De foreløbige resultater blev præsenteret d. 19. november på en workshop på konferencen NUAS15 (http://nuas15.au.dk/). Efter et kort oplæg,som er tilgængeligt på Slideshare,[…]

Masse(r af)undervisning

På DUN-konferencen 2014 i Svendborg,d. 5. maj,blev afholdt en workshop med 19 deltagere om MOOCs i regi af LUG-projektet (Læring Uden Grænser),bl.a. med præsentation af det nye koncept “smag på en universitetsuddannelse”. der skal hjælpe unge til et mere kvalificeret studievalg.

Oplægget til workshoppen var som følger:Massive Open Online Courses […]

Explosions of Virtuality

Innovation Center Denmark,Silicon Valley,inviterer 3 –5 oktober,2011,til en workshop på Stanford University med emnet “Explosions of Virtuality”. Deltagelse er gratis,men rejse- og opholdsudgifter afholdes af deltagerne selv. Tilmelding foregår ved henvendelse til Lars Beer Nielsen <lbn@innovationcenterdenmark.com>.

Workshoppen vil beskæftige sig med følgende spørgsmål:

What are the conditions for becoming […]

Premiere på AIT-lab

30.8 afholdt AIT en workshop for phd-studerende fra CBIT om IT og indsamling,opbevaring,deling,samt analyse af kvalitative data. På programmet stod bl.a. introduktioner til Advene og Nvivo,arbejde med Smartpen,og systemer til at indsamle og dele materialer på nettet. Til workshoppen er oprettet et Moodle-rum,som tænkes udbygget som en ressource for […]

UCSJ Læring

University College Sjælland igangsatte 25.8 det to-årige projekt UCSJ Læring med en konference på Ankerhus,Sorø.

AIT bidrog til konferencen dels med en forelæsning om Podcast– mere end underholdning (og besvær)? (Simon Heilesen) og dels med afholdelse af tre workshops om E-læringsobjekter –Podcasts (Carsten Storgaard og Simon Heilesen). Anslået 80 –90 deltog i […]